کوردستان میدیا

چهارشنبه 27 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران
راسان تا تحقق آرمان‌های ملت کورد ادامه دارد/ منطقه ژاورود سنندج