کوردستان میدیا

یکشنبه 27 مرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ابرازشادمانی دانش‌آموزان تعطیلی مدرسه را به دنبال داشت

18:50 - 18 خرداد 1398

کوردستان میدیا: انتشار ویدئویی از رقص دانش‌آموزان و معلمان مدرسه‌ای در شهرستان مهاباد باعث تعطیلی این مدرسه و برکناری مدیر آن شد.

دو هفته پیش ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که معلمان و دانش‌آموزان مدرسه‌ای در مهاباد را در حال رقص نشان می‌داد.

انتشار این ویدئو موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و در پی آن ''هادی بهادری''، نماینده ارومیه در مجلس رژیم ایران، روز جمعه شانزدهم خرداد ماه به خبرگزاری فارس گفت: '' در جلسه‌ای که هفته گذشته تشکیل شد، تصمیم‌گرفته شده که این مدرسه غیرانتفاعی در کل سلب امتیاز شده و تعطیلی شود."

اداره آموزش و پرورش ارومیه نیز از احتمال  لغو امتیاز این مدرسه خبر داد و اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت واحد آموزشی غیردولتی ذکرشده به‌جهت تقارن با امتحانات خردادماه و رعایت مصالح آموزشی دانش‌آموزان به بعد از اتمام امتحانات موکول شده است.

رژیم ایران رقص و پایکوبی دانش‌آموزان به همراه موسیقی در مدارس را ممنوع کردە است و تنها موسیقی‌هایی کە منطبق با ایدئولوژی رژیم اسلامی ایران باشد در مدارس اجاز‌ه‌ پخش دارند.