کوردستان میدیا

پنجشنبه 26 مهر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آثار یک کارگردان کُرد بە جشنوارە سانفرانسیسکو راە یافت

18:25 - 31 مرداد 1394

کوردستان میدیا: انیمیشن یەک لە هەزاران ساختە باران محمدریحانی در هشتمین جشنوارە سانفرانسیسکو بە نمایش در می‌آید.

بە گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، هشتمین دورە جشنوارە فیلم‌های ایرانی سانفرانسیسکو، با حضور فیلم‌های کُردی و آثار سینماکاران کُرد برگزار می‌شود.

انیمیشن یەل لە هەزاران کە مدت آن ٧ دقیقە و ٣٠ ثانیە می‌باشد در مورد وضعیت و شرایط کودکان می‌باشد.

این اثر توانستە بە بخش فیلم‌های ایرانی سانفرانسیسکو و IN.S.A.N.E. animation film راە یابد.

همچنین این اثر در جشنوارە فیلم دهوک، ایتالیا، یونان، هند، آلمان، اسلونی و زنان انیمیشن‌کار در وین نمایش دادە شدە است.

هشتمین جشنوارە فیلم سانفرانسیسکو پنجم مهرماە امسال در کشور سوئد و همچنین جشنوارە IN.S.A.N.E. animation film بیست تا بیست‌ودوم شهریورماە در همین کشور برگزار می‌شود.

باران محمدریحانی اهل مهاباد و در زمینه انیماتور، گرافیست، طراحی پوستر و جلد کتاب فعالیت می‌کند.