کوردستان میدیا

چهارشنبه 24 مهر 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

افزایش طلاق و پیامدهای آن

19:45 - 29 فروردین 1398

کوردستان میدیا: آمارها حاکی از آن است که اکثر ازدواج‌ها در ایران وکوردستان به طلاق ختم می‌شود و بنیاد خانوادە با خطر فروپاشی روبه‌رو است.  

طلاق یکی از مشکلات اجتماعی می‌باشد که گریبان جامعە ایران و کوردستان راگرفته و اکنون افزایش آمار طلاق بنیاد خانواده را با خطر جدی مواجه کرده است.

بر اساس آمارهای حکومتی در این رابطه، این آسیب اجتماعی در حال افزایش می‌باشد و همزمان نیز، سن ازدواج سیر صعودی دارد که این امر جامعه را مورد تهدید قرار داده است.

در استان ارومیه ازهرپنج مورد ازدواج، یک مورد به طلاق ختم می‌شود و دربرخی از استان‌ها کە مرکزآماررژیم ایران نامی از آن‌ها نبرده، ازهر٥ مورد ازدواج همە منجر به طلاق شده است.

بررسی آمارها درمورد طلاق نشان می‌دهد که استان‌های کرماشان و سنندج در طول سال‌های ٨٣تا ٨٩ در سطح ایران در رتبه‌ی چهارم و پنجم بوده‌اند. همچنین در سال ١٣٩٦ در ایران در طول یک سال، ١٧٥هزار مورد طلاق ثبت شده است. ازاوایل سال ١٣٧٩به این طرف نیز آمار طلاق بطور مداوم در حال افزایش می‌باشد.

از سوی دیگر، در سال ١٣٩٦ درهر ساعت ٢١ مورد طلاق، در سه ماه نخست سال ٩٧، ٤٢ هزارمورد طلاق، و ٦ ماە نخست همان سال ٨٠ هزارمورد طلاق ثبت شده است.

آمارهای مربوط به طلاق در زمانی منتشر می‌شود که ''علی اکبر محزون'' مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ایران رسما گفتە است که آنقدر از آمار طلاق گفتە شده کە دیگر این آمارها دردی را دوا نمی کند.