کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

آمریکا/ برگزاری ویژه‌مراسم ویژه بە مناسبت ٨ مارس از سوی اتحادیە زنان دمکرات

14:01 - 20 اسفند 1393

کوردستان میدیا: کمیتە اتحادیە زنان دمکرات کردستان ایران در آمریکا بە مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن، ویژه‌مراسمی برگزار نمود.

بە گزارش وب‌سایت کردستان میدیا، شامگاه یک‌شنبە، هفدهم اسفند‌ماه ١٣٩٣، ویژه‌مراسمی از سوی کمیتە آمریکا اتحادیە زنان دمکرات کردستان ایران با حضور اعضای حزب دمکرات و اتحادیە زنان دمکرات و شماری از مهمانان برگزار شد.

در بخش نخست این ویژه‌مراسم، پیام کمیتەی اتحادیە زنان دمکرات کردستان ایران از سوی سیران شرفی مسئول کمیتە آمریکای اتحادیە زنان تقدیم شد.

سپس پیام کمیتە حزب دمکرات کردستان ایران ـ آمریکا از سوی عثمان پالانی عضو کمیتە حزب تقدیم شد.

در بخش دیگر این ویژ‌مراسم پیام شعبەی آمریکای کنگرە ملت‌های ایران فدرال از سوی رحیم رشیدی بە این مناسبت تقدیم شد.

بر اساس این گزارش، در بخش دیگر این ویژه‌مراسم، جمال عبداللە‌زادە مسئول کمیتە حزب دمکرات کردستان ایران در آمریکا خاطراتی پیرامون توانایی و مردانگی شهید ابوبکر رحیمی( ابو چقل‌مصطفی) در نبردی قهرمانانە و نقش زنان در موفقیت دراین عملیات بازگو نمود.

مسئول کمیتە حزب دمکرات در ادامە سخنانش با اشارە بە نقش چشم‌گیر زنان در مبارزە ملت کُرد، تاکید نمود کە زنان مکمل مبارزە ملت کرد علیە اشغالگران کردستان هستند.

آبیدر.ت