کوردستان میدیا

شنبه 2 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

انتقال سلاح‌های سنگین به مرزهای کوردستان ادامه دارد

13:03 - 23 اسفند 1397

کوردستان میدیا: رژیم ایران جهت کنترل بیشتر مرزها، اقدام به انتقال نیروی نظامی و تسلیحات سنگین به مرزهای کوردستان می‌کند.

برپایه اخبار رسیده به وبسایت کوردستان میدیا، رژیم ایران، اقدام به گسیل نیروی نظامی با تجهیزات و تسلیحات سنگین و جدید به مرزهای نقده کرده است.

به گفته‌ی یکی از فرماندهان سپاه تروریستی پاسداران، این نیروها از استان‌های تبریز، اصفهان و همدان عازم مرزهای کوردستان شده‌اند.

خبرنگار وبسایت کوردستان میدیا در گزارش خود متذکر شده است: با اینکه این نیروها به تجهیزات نظامی پیشرفته‌ای مجهز هستند اما از نظر روحیه ضعیف و ترسو می‌باشند. آن‌ها هر کسی را روبروی خود ببینند اقدام به تیراندازی می‌کنند.

میلیتاریزه کردن استان‌های کوردستان بطور مداوم از سوی سپاه تروریستی پاسداران رژیم ایران ادامه داشته و مقامات سپاه پاساران مداوم از کنترل و امنیتی کردن مرزها دم می‌زنند.

به دنبال حضور مجدد نیروهای پیشمرگه حزب دمکرات کوردستان ایران در عمق خاک کوردستان، رژیم ایران بر میزان میلیتاریزه کردن شهرها و روستاهای کوردستان افزوده است.