کوردستان میدیا

شنبه 30 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ایران تولید اورانیوم غنی شده را چهاربرابر می کند

10:54 - 1 خرداد 1398

کوردستان میدیا: خبرهای نتشر شده در رابطه با تولید اورانیوم غنی شده حاکی از آن است که به زودی تولید از حد ذخیره ۳۰۰ کیلوگرمی تحت قرارداد هسته ای ۲۰۱۵ بگذرد.

خبرگزاری‌های نیمه رسمی ایران روز دوشنبه، سی ام اردیبهشت ماه، اعلام کردند که این کشور در میان بحرانی که بر سر بهم خوردن قرارداد اتمی ایجاد شده، تولید اورانیوم غنای پایین را چهاربرابر کرده است.

بنابر خبرهای اعلام شده از سوی خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم تولید مزبور، اورانیومی است که غنای آن تنها در حد ٦٧/٣ درصد مجاز تحت قرارداد هسته ای ۲۰۱۵ است، و بسیار پایینتر از سطح ۲۰٪ که ایران پیش از قرارداد غنی می کرد و یا ۹۰٪ که سطح ضروری تولید تسلیحات اتمی است، می باشد.

در واقع تولید چهاربرابری به این معنا خواهد بود که ایران به زودی از محدوده ۳۰۰کیلوگرمی معین-شده تحت قرارداد، فرا رود.

ایران گفته است که آژانس بین المللی انرژی اتمی، دیدبان هسته ای سازمان ملل را از تصمیم خو مطلع کرده است. آژانس بین المللی انرژی هسته ای سازمان ملل پاسخ بلافاصله ای به درخواست اظهارنظر نداد.

خبر مزبور در میان اوج گیری تشنجها در منطقه و همزمان با اعزام کشتی‌های جنگی و بمب افکن‌های ایالات متحده به منظور مقابله با آنچه آژانس‌های غربی خطر حمله ایران به هدف‌های ایالات متحده و متحدان آن در خلیج فارس عنوان کرده اند، مطرح شد.