کوردستان میدیا

شنبه 30 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برنامه‌ی منشور هفته

15:17 - 12 بهمن 1396

برنامه‌ی منشور هفته

موضوع: زاگرس، ریزگردها و بودجه ٩٧