کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برنامه‌ی ویژه/ اعتراضات مردمی علیه رژیم ایران

21:26 - 12 دی 1396

برنامه‌ی ویژه/ اعتراضات مردمی علیه رژیم ایران