کوردستان میدیا

یکشنبه 24 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برگزاری مراسم یادبود استاد احمد قاضی در سوئد

17:39 - 1 تیر 1394

کوردستان میدیا: به منظور تجلیل و ارج نهادن به خدمات ارزشمند استاد احمد قاضی، مراسم یادبودی از سوی خانواده وی در کشور سوئد برگزار شد.
به گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، روز شنبه سی‌ام خردادماه ٩٤، مراسم یادبود زنده یاد استاد محمد قاضی به منظور پاسداشت و ارج نهادن به زندگی سیاسی و فرهنگی و ادبی این شخصیت از سوی خانواده وی در کشور سوئد برگزار شد.

در این مراسم کمیته همکاری احزاب و جریانات سیاسی کُردستان به سرپرستی قادر مهفر و همچنین چندین شخصیت سیاسی و فرهنگی شرکت کرده بودند.

این یادبود با یک دقبقه سکوت به احترام شهیدان راه آزادی کردستان آغاز شد .

سپس پیام همدردی کمیتەی همکاری احزاب و جریانات سیاسی کُردستان شرکت کننده از سوی قادر مهفر قرائت گردید.

در بخشی از این پیام آمدە بود: احمد قاضی، یکی از شخصیت‌های فرهنگی، ادبی و از روشنفکران کُرد بوده که در طول زندگی خود، هم از لحاظ فرهنگی و ادبی و هم روزنامه‌نگاری و مقاله‌نویسی نقش مهم و بسزایی ایفا کرده است.

در ادامەی این پیام اشارە شدە بود: موضع‌گیری‌های این استاد ارجمند در راستای میهن‌دوستی و حس ناسیونالیستی بوده و حتی زندان و شکنجه اشغالگران هم نتوانست اراده محکم ایشان را سست کند، به همین دلیل، تاریخ کُرد با افتخار از زندگی و مبارزه استاد احمد قاضی سخن می‌گوید.

در بخش پایانی این پیام، کمیته همکاری احزاب و جریان‌های سیاسی کُرد در کشور سوئد، درگذشت این چهرە ادبی و نویسندە و مترجم سرشناس کُرد را به جامعەی ادبی، دوستان و خانوادەی وی تسلیت گفتە و خود را در غم و اندوه از دست دادن ایشان شریک و سهیم عنوان کردە بود.
بر پایەی گزارش رسیده به وب‌سایت کردستان میدیا، در ادامەی این ویژەمراسم چندین مطالب و مباحثی مرتبط با شخصیت استاد احمد قاضی تقدیم گردیدند.

بخش پایانی این مراسم به ایراد سخنانی از سوی قاسم قاضی به نمایندگی خانواده قاضی در رابطه با زندگی سیاسی و فرهنگی استاد احمد قاضی اختصاص دادە شدە بود.