کوردستان میدیا

یکشنبه 3 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تصمیم آمریکا عیله سپاه پاسداران وارد فاز عملی شد

18:51 - 26 فروردین 1398

کوردستان میدیا: بعد از اعلام تصمیم دولت آمریکا مبنی بر افزودن سپاه پاسادران رژیم اسلامی ایران به لیست سازمان‌های تروریستی، تحریم‌ها عیله این سازمان به اجرا گذاشته می‌شود.

خبرگزاری آلمان طی انتشار گزارشی اعلام کرد، اجرای تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران رژیم ایران از امروز، دوشنبه بیست‌و ششم فروردین ماه از سوی امریکا رسما به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند.

براساس این تصمیم همه‌ی شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از همکاری با سپاه منع شده‌اند. همچنین هرگونه پشتیبانی از سپاه پاسداران، از جمله هرگونه حمایت مالی، آموزشی یا تسلیحاتی از این سازمان مشمول مجازات خواهد بود.

افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی به‌ مثابه بخشی از سیاست آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی شده است. خبرگزاری آلمان، هدف از این اقدام آمریکا را قطع شریان‌های مالی این نیرو اعلام کرده است.

بعد از سال‌ها فعالیت‌ تروریستی سپاه پاسداران و انجام ترورهای متعدد در ایران، کوردستان و جهان، این سازمان، روز دوشنبه نوزده‌ام فروردین‌ماه، در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار گرفت.