کوردستان میدیا

شنبه 30 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تورم همچنان صعودی است

21:38 - 1 آذر 1396

کوردستان میدیا: تورم در ایران همچنان روند صعودی خود را در پیش گرفته و نرخ تورم در آبان‌ماه افزایش یافت.

بنا به گزارش‌ رسانه‌های داخلی ایران، مرکز آمار رژیم ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی در آبان ماه سال ١٣٩٦ را منتشر کرد. بنابر این گزارش تورم نقطه به نقطه در کل ایران، مناطق شهری و روستایی، به ترتیب ٩.٦، ٩.٥ و ۱۰ درصد بوده که نسبت به همین گزارش در ماه قبل، ٠.٩ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٠) در آبان ماه سال ١٣٩٦ برای کل ایران، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٢٥٨,٤، ٢٥٥.٨ و ٢٦٨.٩ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ١.١ درصد افزایش یافته است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مرکز آمار، نرخ تورم در ایران را بسیار پائین نشان می‌دهد و چندان قابل اعتماد نبوده و در اکثر موراد واقعیت جامعه اقتصادی را نشان نمی‌دهد. کارشناسان مستقل و غیر حکومتی از وجود تورم ٥٣ درصدی می‌باشد نه ١٠ درصدی.