کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

توطئەهای سایبری رژیم جهت جاسوسی مردم

14:01 - 27 تیر 1398

کوردستان میدیا: عناصر سایبری اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران  در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی در خراسان اقدام به توطئه‌چینی می‌کنند.

بنا به گزارش رسیده بە وب‌سایت کوردستان میدیا، در چند روز گذشته عناصر سایبری رژیم، با تبلیغات در گروه‌های تلگرامی اقدام به تبلیغات جهت عضو شدن در "موساد" سازمان اطلاعات اسرائیل را می‌کنند، همچنین به این افراد پیشنهاد مالی می‌دهند که با عضویت در سازمان از مشکلات مالی نجات پیدا خواهند کرد.

این مزدوران اطلاعات سپاه آدرس سایتی را جهت عضویت در "موساد" به کابران اینترنت می‌دهند که متعلق به سازمان ضد جاسوسی کشور است و با ثبت نام و ارسال مدارک شخصی به این سایت به صورت رسمی خود را جاسوس "موساد"معرفی می‌کنید.

یکی از متخصصین امنیت سایبری می‌گوید: ‌"تیم‌های سایبری قوی و حرفەای مسئول بررسی لحضەای این سایت هستند، حتی اگر وارد سایت شوید و هیچ اطلاعاتی از خود ارسال نکنید آنها قادر هستند آی.دی سیستم یا گوشی شما را بررسی کنند".

این در شرایطی است که رژیم ایران از پتانسیل قوی مبارزاتی جوانان خراسان بیم دارد و می‌خواهد جوانان انقلابی را شناسایی کند.