کوردستان میدیا

دوشنبه 28 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تکذیبیه/ پیشمرگەهای حزب دمکرات در سلامتی کامل بسر می‌برند

23:38 - 2 مهر 1396

کوردستان میدیا: توپباران‌های سپاه تروریست پاسداران رژیم اسلامی ایران، هیچ تاثیری بر پیشمرگەهای حزب دمکرات کردستان ایران نداشتە است.

بعد از انتشار اخباری از سوی شماری از خبرگزاری‌ها مبنی بر اینکه بە سبب توپباران‌های سپاه تروریست پاسداران رژیم اسلامی ایران، کە گویا ١٨ پیشمرگە حزب دمکرات کردستان ایران بە شهادت رسیدەاند، باید اذعان نمود بازتاب چنین خبری از سوی بعضی خبرگزاری‌ها هیچ گونە صحت و سقم نداشتە و چنین ادعایی کذب است.

بر اساس این خبر و گزارشات، این خبرگزاری‌ها منتشر کردەاند کە این ١٨ پیشمرگەی حیزب دمکرات کردستان ایران در طی توپباران‌های سپاه تروریست پاسداران رژیم اسلامی ایران بە شهادت رسیدەاند، اما این خبر بە دور از راستی بودە و تنها در چهارچوب تشویش و انحراف اذهان عمومی است.

خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا مستقر در مقر نیروهای ویژە حزب دمکرات کردستان ایران در این خصوص اعلام داشت کە توپباران‌های رژیم تروریستی ایران هیچ گونە زیانی بە نیروهای پیشمرگە وارد نکردە و پیشمرگەهای حزب دمکرات در سلامتی کامل بسر می‌برند.

امروز یکشنبە دوم مهرماه ١٣٩٦ خورشیدی ساعت ١٢:٤٠ دقیقه توپخانەهای سپاه تروریست پاسداران رژیم ایران از کو‌ه‌های کیلەشین بە خاک حکومت اقلیم کردستان حمله کردند.

طی این توپباران بخشی اعظم از زیستگاه منطقه سیدەکان دچار خسارت مادی شدە و هیچ ضرر جانی در پی نداشتە است.