کوردستان میدیا

جمعه 1 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

"تیشک" پخش مجدد خود را از سر می‌گیرد

18:07 - 29 بهمن 1397

با همت و تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی پرسنل و دلسوزان  تلویزیون تیشک و نیز تمام  هواداران مبارزات آزادیخواهانە کوردستان در جای جای کوردستان، ایران و جهان، بار دیگر شبکه‌ی ماهواره‌ای "تیشک" بر روی ماهوارە رفت و بزودی پخش عادی و مجدد خود را آغاز خواهد کرد. در روز ٢٩ بهمن ١٣٩٧ لوگوی  تیشک در فرکانس ماهوارەایی ١٢٥٩٤ بر روی مجموعە یاهسات قرار گرفت.

مدیران و پرسنل تلویزیون تیشک  بر پایه وظیفه و تعهد تاریخی که نسبت به جنبش ملی-دمکراتیک کوردستان برعهده گرفته اند  طی سال‌های اخیر بسیار کوشیدند تا بار دیگر شبکه‌ی ماهواره‌ای تیشک را برای رساندن پیام حق‌طلبانه و آزادیخواهانه ملت کورد به جای جای این کره خاکی، راه اندازی کنند که خوشبختانه تمامی این زحمات به ثمر نشست و حال ملت کورد می‌تواند ندای آزادیخواهی خود را از این تریبون به گوش جهانیان برساند.

TISHK TV HD

YAHSAT

12594 MHZ / V

SR: 27500 – FEC :2/3