کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حذف چغندر و سیب به بهانه احیای دریاچه ارومیه

11:59 - 31 تیر 1398

کوردستان میدیا: رژیم به بهانه احیای دریاچه ارومیه درصدد حذف  کشت چغندر و سیب  در شهرهای اطراف دریاچه است.

رژیم در تلاش است تا با سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های اشتباه خود در قبال دریاچه ارومیه که باعث خشک شدن این دریاچه شده است، کشت محصولات کشاورزی را محدود کرده و از کشت چغندر و سیب به بهانه احیای دریاچه ارومیه جلوگیری میکند.

"سیاوش همتی"، سرپرست گروه پژوهشی جهاد دانشگاهی در این مورد گفته:" بیشترین محصولی که در شهرهای اطراف دریاچه ارومیه کشت می‌شود، چغندر است و باغات سیب نیز افزایش یافته است  و به میزان آب زیادی نیز نیازمندند و باید مردم این منطقه الگوی تغییر کشت را قبول کرده و بجای چغندر و سیب، گیاه دارویی را کشت کنند".

محدود کردن کشت محصولات کشاورزی خسارات جبران ناپذیری به کشاورزان این منطقه میرساند که تنها منبع درآمد آنها از کشاورزی است.

رژیم در حالی این سیاست ناکارشناسانە را دربرگرفته است  که دلایل اصلی  خشکی دریاچه ارومیه، سیاست‌های اشتباه رژیم در قبال کشاورزی و زیست محیطی اطراف این  دریاچه است، وجود بیش از ٣٠هزار چاه غیر مجاز در اطراف تبریز و ارومیه، احداث سد  در مسیر آبراههای منتهی به دریاچه(سد حسنلو نقده)، احداث پل روگذر ارومیه_تبریز و... را میتوان از علل اصلی خشکی دریاچه ارومیه برشمرد.