کوردستان میدیا

یکشنبه 24 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خیزشی دشمن‌شکن

22:46 - 2 خرداد 1395

کریم پرویزی

دشمن اصلی ملت کرد، یعنی جمهوری ولایت اعدام همواره چنین تصور نموده و می‌نماید که با نفی و انکار موجودیت یک ملت، می‌تواند آن را از بین برده و مبارزات آن را از صفحات تاریخ محو نماید.

یکی از پارامترهای اساسی سیاست شوم رژیم جمهوری اسلامی، نفی و انکار و حذف دیگران در سکوت کامل است که نخستین بار، چنین سیاستی از سوی خود خمینی طراحی و اجرا گردید و هم اینک نیز سال‌هاست که این سیاست ضد بشری‌ را دنبال می‌نمایند.

خمینی جنایتکار، برای حذف و نابودی ملت کرد فرمان جهاد را صادر نمود و حزب پیشرو و انقلابی ملت کرد را حزب منحله‌ی دمکرات خواند تا وانمود کند که این حزب از صحنه‌ی روزگار محو شده است. لیکن از سال ١٣٥٨ تا زمان مرگ خمینی و پس از آن نیز به مدت چندین سال علیه حزب دمکرات جنگیدند و به فریب مردم و قربانی ساختن فرزندان آنان در این راه پرداختند. در گورستان‌ها نیز بر سنگ قبرهایشان نوشتند که به دست ضد انقلاب و گروهک منحله کشته شده‌اند.

سال‌هاست که حزب دمکرات به منظور رعایت مصالح عالیه‌ی ملت کرد، مبارزات مسلحانه‌ی خویش را متوقف نموده و جمهوری اسلامی در تبلیغات خود علیه حزب دمکرات از آن به عنوان گروهک معدوم و منحله یاد کرده است.

لیکن از زمانی که حزب دمکرات اعلام نمود که می‌خواهد مبارزات شهری و کوهستان را به یکدیگر پیوند بزند و فرمان آغاز خیزشی نوین را صادر نمود، جمهوری اسلامی به رعشه و تکاپو افتاده و هر روز به دسیسه‌ای و تهدیدی متوسل می‌شود.

یک روز مانور سپاه، یک روز تسلیح مجدد مزدوران محلی و روز دیگر تعطیلی بازارچه‌های مرزی و نهایتاً اعزام عوامل و نهادهای جاسوسی و سرکوبگر خویش به این سو و آن سو، تنها گوشه‌ای از تلاش‌های مذبوحانه و تحرکات جمهوری اسلامی علیه همان نیرویی هستند که سال‌ها از مرگ و انحلال آن برای مردم سخن گفته بود.

هرگاه یک حزب مبارز و انقلابی همچون درختی مقاوم در بستر جامعه‌ی خویش ریشه ‌دوانیده و قامت خویش را بدان استوار نماید، طوفان و گردباد و ده‌ها توطئه‌ی دشمنان هرگز قادر به نابودی آن نبوده و هر بار با پشت سر نهادن مرحله‌ای از تضعیف، انزوا و فشار، مجدداً و مستمراً قد علم نموده و با هر حرکت خویش، در دل‌های مردم جوانه‌ای از امید کاشته و در دل‌های دشمنانش، بذر وحشتی عمیق می‌کارد.

از همین رو، با تأمل در باب اصالت و صداقت یک انقلاب واقعی از نوع مبارزات حزب دمکرات، دلیل برخی از رفتارهای دشمنان را درمی‌یابیم و به پاسخ این سؤال خواهیم رسید که: چرا دشمن از یک حزب منحله و معدوم که گویا همگی اعضای آن پراکنده شده و توان هر گونه تأثیرگذاری بر تحولات را از دست داده‌اند ‌ و اطلاعی از اوضاع ندارند، تا این اندازه در هراس است که برای دشمنی با آن حاضر به صرف هزینه‌های سنگین است و حتی در پایتخت حکومتش نیز در اماکن عمومی اقدام به نصب بنر تبلیغاتی جهت معرفی اعضای حزب دمکرات به عنوان تروریست می‌نماید؟

یگانه پاسخی که می‌توان به این پرسش و پرسش‌هایی از این دست داد، آن است که هر ذره‌ای از وجود یک حزب که از رگ‌های جامعه‌ی خویش آبیاری می‌شود، بنیان‌های حاکمیتی رژیم ولایت اعدام را به لرزه درمی‌آورد.