کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دادگاه انقلاب رژیم کماکان جان می‌ستاند

16:51 - 27 فروردین 1396

کوردستان میدیا: طی هفت سال اخیر بیش از ٣٢٠٠ تن در ایران با احکام قضات دادگاه‌های انقلاب به چوبه‌ی دار سپرده شده‌اند.

برپایه‌ی آمارها، اعدام شهروندان متهم به جرایم امنیتی اعم از فعالیت‌های سیاسی، مدنی و موارد محاربه و مواد مخدر در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است.

صدور و اجرای این حکم از سوی دادگاهی بوده که اوایل انقلاب موقتا برای محاکمه‌ی سران رژیم سابق تشکیل شده بود.

اکنون سازمان حقوق‌بشر ایران با استناد به آمارهای جمع‌آوری شده از نقش مهم دادگاه‌های انقلاب در صدور احکام اعدام طی سال‌های اخیر خبر داده است.

در آمارها عنوان شده که دادگاه انقلاب مسئول بیش از ٣٢١٠ اعدام از کل ٤٧٤١ اعدامی سال‌های ۲۰۱۰ تا ٢٠١٦ می‌باشد.

روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب به بهانه در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل از دسترسی وکلا به پرونده موکلین از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی برخوردارند.

اختیارات و دخالت نهادهای امنیتی و نظامی در دستگاه قضایی منجر به زیرسوال رفتن آیین دادرسی در دادگاه‌های انقلاب(عدم مشروعیت) شده است.

کشتار گروهی زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ ٣٨ ساله‌ی دادگاه انقلاب در رژیم اسلامی ایران به شمار می‌رود.