کوردستان میدیا

شنبه 2 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دانشجویان دانشگاه تهران از پیشمرگه و حزب دمکرات حمایت کردند

18:10 - 11 فروردین 1398

کوردستان میدیا: دانشجویان کورد بعد از آغاز راسان تا کنون، به هر طریق ممکن که توانسته‌اند حمایت خود را از مبارازت بر حق آزادیخواهانه‌ی پیشمرگه و حزب دمکرات نشان داده‌اند.

بر اساس اخبار رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، دانشجویان رشته‌هایی گرافیک دانشگاه تهران جهت پشتیبانی و حمایت از مبارزات و مقاومت نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان، طرحی را در این باره ترسیم کردند و تقدیم به نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان کردند.

در همین رابطه یکی از دانشجویان رشته‌ی گرافیک، درگفتگویی تلفنی با وب‌سایت کوردستان میدیا گفت:  این طرح گرافیکی توسط دانشجویان این رشته در دانشگاه تهران تقدیم به نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان شده و با تمام وجود از راسان و مبارزات پیشمرگه حمایت می‌کنند.

در این طرح، خورشیدی با پرچم کوردستان و نام راسان و دستی مشت شده‌ و راسخ که از خیزش و راسان سرچشمه گرفته است رسم گردیده که خورشید این قیام و شورش در جدال با تاریکی که نماد ظلم و ستم می‌باشد، بر آن پیروز و فائق می‌آید.

ارگان تبلیغات و اطلاع رسانی حزب دمکرات کوردستان ایرانقدردان حس پاک و تلاش‌های میهن‌دوستانه دانشجویان رشته‌ی گرافیک دانشگاه تهران می‌کند و امیدوار است که این نوع از حمایت‌ها هر روز دامنه‌ی بیشتری به خود بگیرد.