کوردستان میدیا

دوشنبه 28 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دبیرخانه حزب دمکرات کوردستان ایران بیانیه‌ای منتشر کرد

17:14 - 20 شهریور 1396

کوردستان میدیا: دبیرخانه حزب دمکرات کوردستان ایران در رابطه با موضوعات و مباحث سایت روژ کورد بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه:

بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی


طی ایام اخیر، تعدادی از احزاب، سازمان‌های سیاسی، فعالین سیاسی و مدنی، در ارتباط با موضوعات و مباحث مطرح شده در سایت روژ کورد با ما تماس گرفته و نسبت به این مسائل اعتراض کرده‌اند و به عملکرد سایت مذکور نقد داشته‌اند.

ما بر خود لازم می‌دانیم که مجددا اعلام کنیم که سایت روژ کورد هیچگونه ارتباطی با ما نداشته و مباحث مطرح شده در این سایت بیانگر سیاست و دیدگاه ما نیست.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دبیرخانه

١٩ شهریور ١٣٩٦
١٠ سپتامبر ٢٠١٧