کوردستان میدیا

شنبه 30 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

در ایتالیا تجمعی برای حمایت از کبودوند شکل گرفت

22:35 - 19 خرداد 1395

کوردستان میدیا: روز شنبه پانزدهم خردادماه ١٣٩٥ خورشیدی، در ایتالیا در شهربولزانو تجمعی برای حمایت از کبودوند شکل گرفت.

در این تجمع، فرشاد دولابی بیانیه‌ی کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران را به زبان ایتالیایی برای همگان قرائت نمود و در ادامه از وضعیت نامناسب کبودوند سخن گفت.

در بخش دیگر ،صلاح کهنه‌پوشی، فعال سیاسی کُرد علاوه بر بازگو نمودن وضعیت کبودوند، از تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر تقاضا نمود که فریاد اعتراض و آزادیخواهی خود را با آزادیخواهی و اعتراض کبودوند پدر حقوق بشر در کردستان توأم و هماهنگ سازند.