کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دولت روحانی به شکست برنامه‌های اقتصادی‌اش اعتراف کرد

16:55 - 18 اسفند 1397

کوردستان میدیا: رئیس کل بانک مرکزی ایران اعتراف کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلو افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با انتشار پستی اینستاگرامی، اذعان کرد: اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نتوانسته از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند.

او همچنین متذکر شد که یارانه‌ی در نظر گرفته شده تنها باعث سود بیشتر و ثروتمندتر شدن تعداد بخصوصی شده و به هیچ عنوان ما به ‌التفاوت نرخ دلار نصیب مردم عادی نشده است.

فساد سیستماتیک در حکومت اسلامی ایران و نیز تسلط باندهای مافیایی رژیم بر کل اقتصاد، موجب شده تا نه تنها وضعیت اقتصادی ایران بهبود نیابد بلکه هرگونه تلاش برای رهایی از وضعیت موجود، عقیم بماند.

از سوی دیگر کارشناسان بازار تاکید می‌کنند که با آغاز دور تازه تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ، منابع درآمد جمهوری اسلامی بسیار محدود و در نتیجه امکان بهبود سیستم بیمار اقتصاد ایران در چنین شرایطی، قریب به محال است.