کوردستان میدیا

یکشنبه 3 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

راسان و مبارزه‌ی مدنی

15:14 - 2 اسفند 1395

کریم پرویزی

در میان هر ملتی، آمال، آرزوها و خواست‌ها تبدیل به محرک و مشوقی برای حرکت و جنبش می‌شوند و اقشار و گروه‌های مختلف در راه این آرزوها به حرکت درمی‌آیند. راسان روژهلات، با رویکردی دقیق و بر مبنای اهمیت دادن به مبارزات شهری که یکی از شیوه‌های آن، مبارزات مدنی است، در صدد است که نیروی بالقوه‌ی آرزوها و آمال ملت کرد در کردستان ایران را به فعلیت درآورد.

لیکن حرکت و فعالیت در داخل شهرها تنها منحصر به یک روش‌ و راهکار واحد نیست و مبارزه‌ی مدنی یکی از راه‌های مبارزات شهری است و در این زمینه نیز گاه فعالیت مدنی با مبارزات مدنی اشتباه گرفته می‌شود یا در حقیقت، بر فعالیت‌های مدنی، نام مبارزه‌ی مدنی نهاده می‌شود.

ضرورت توضیح بیشتر در این رابطه زمانی آشکار می‌شود که در در ستایش‌ از برخی از فعالیت‌ها و اقدامات مدنی، زیاده‌روی‌های فوق‌العاده‌ای از سوی افراد و گروه‌های آشکار و نهان صورت می‌گیرد و بدین گونه می‌خواهند در افکار عمومی این موضوع را جا بیندازند که مبارزه‌ی مدنی همان فعالیت مدنی است و در حقیقت، سطح مبارزه را تا آنجا پایین بیاورند که دربردارنده‌ی هیچ تهدیدی علیه رژیم نباشد.

فعالیت مدنی عبارتست از اقدامات و گام‌هایی که به صورت فردی یا گروهی از سوی مردم عادی و شهروندان انجام می‌شوند و در چهارچوب قانون و مقررات سیستم حاکم مجال خودنمایی می‌یابند و بیشتر معطوف به اهداف کوتاه‌مدت و مطالبات صنفی یا اجتماعی هستند، لیکن مبارزه‌ی مدنی عبارتست از اقدامات و فعالیت‌هایی که از سوی افراد یا گروه‌هایی در جامعه انجام می‌گیرند و معطوف به اهدافی وسیعتر بوده و علیه قوانین سیستم حاکم انجام می‌گیرند.

در حقیقت آنچه که فعالیت مدنی را از مبارزه‌ی مدنی متمایز می‌کند، مخالفت با قوانین است. بدین معنا برای آن که بر یک فعالیت، نام مبارزه نهاده شود، بایستی به ضدیت با یکی از قوانین سیستم حاکم بپردازد. در غیر اینصورت اگر در چهارچوب همان سیستم حاکم اندیشیده و هیچ یک از قوانین آن را هدف نگیرد، صرفاً یک فعالیت صنفی یا اجتماعی کوتاه‌مدت بوده و هیچ سیستمی نیز با آن مخالفت نخواهد کرد.

اینجاست که مبارزات مدنی، تبدیل به یکی از مکانیسم‌های گسترش مبارزات شهرها شده و راسان روژهلات از این مکانیسم برای سازماندهی جامعه و مقابله با سیستم استفاده می‌کند، زیرا راسان روژهلات در قالب و چهارچوب سیستم حاکم نیندیشیده و نمی‌خواهد این سیستم را به عنوان واقعیت موجود به رسمیت بشناسد.

راسان روژهلات بدون مبارزات شهرها و استفاده از نیروی مردم بی‌معنی خواهد بود و مبارزات شهرها یکی از ستون‌های راسان است که هدف از آن سازماندهی مردم در یک مبارزه‌ی جدی و واقعی علیه سیستم حاکم است تا آینده‌ی بهتری برای نسل‌های بعدی ساخته شود نه این که همین سیستم با نقابی رنگین پابرجا بماند.