کوردستان میدیا

دوشنبه 1 مرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

راسان و پیشمرگه

23:37 - 15 بهمن 1396

کریم پرویزی

قیام ملت کورد برای دست‌یابی به آزادی، مملو از تجاربی‌ست که برخی از آن‌ها از طریق پیروزی‌ها و برخی دیگر با طعم تلخ شکست، به دست آمده‌اند. اما با تمام این فراز و نشیب‌ها، جریان مبارزه و قیام مستمرا ادامه داشته و یکی از نشانگان تحرک و به روز بودن قیام این است که اگر در تمام شهرهای ایران تظاهراتی به راه می‌افتد و حتا زمانی که دختران و زنان شجاع و دلیر در اعتراض به حجاب اجباری، روسری خود را برداشته و بر چوبی آویزان می‌کنند، به سنگر مقدم آزادی و حق‌طلبی یعنی کوردستان که پیشاهنگ مبارزه و اعتراض است چشم دوخته‌اند.

کوردستان به مرحله‌ی راسان روژهلات گام نهاده است و این مرحله جدید مبارزاتی را پیش از سایر نواحی ایران آغاز کرده است. در این مرحله جامعه، طبقات و اقشار مختلف با پرسشی اساسی روبرو شده است که نقش پیشمرگه در راسان چیست؟ یا به عبارت دیگر پیشمرگه و مردم معترض در کنار هم چگونه تعریف می‌شوند و آیا با حضور پیشمرگه در میدان مبارزه، از مردم رفع مسئولیت می‌شود و یا با حضور مردم در میدان مبارزه مسئولیت تاریخی پیشمرگه به پایان می‌رسد و از آن پس هدایت مبارزه به مردم سپرده می‌شود و پیشمرگه نیز سلاح خود را به کناری خواهد گذاشت و به بخشی از جمعیت خروشیده خواهد پیوست؟

این یک حقیقت تلخ است که حکومت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان توانسته‌اند، نوع مبارزه و مقاومت را بر ما تحمیل می‌کنند، به ویژه رژیم ولایت فقیه در تهران که تنها از زبان زور و تهدید و خشونت پیروی می‌کند.

حتا تاب تحمل دختری نوجوان که روسری از سر برمی‌دارد و آنرا به اهتزاز در می‌آورد را ندارد و با زندان و شکنجه روبرو می‌شود حال چه برسد به شهروندی کورد که بگوید این رژیم را نمی‌خواهد و می‌خواهم خود، سرنوشتم را رقم بزنم که در این صورت به عامل صهیونیسم و امپریالیسم و در این اواخر هم عربستانیسم، بدل می‌شود و تنها به یک حکم محکوم می‌گردد: دو بار اعدام!

رژیم جمهوری اسلامی خواست‌های روا و اولیه مردم را با گلوله و آتش جواب می‌دهد. به عنوان مثال می‌توان به همین اعتراضات اخیر در شهرهای کوردستان و ایران اشاره کرد که بنابر اظهارات مسئولین رژیم، پنج‌ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند. به همین خاطر با گلوله به سراغ مردم می‌روند تا مردم را هراسان کنند و در این میان طبیعی‌ست که مردم نیز به روش‌هایی پناه ببرند که آن‌ها را از آتش رژیم محافظت کند.

در راستای محافظت از خود در مقابل آتش رژیم و روحیه دادن به معترضان است که مردمان سایر مناطق ایران نیز چشم به راه هستند که کوردستان نیز به حمایت از آن‌ها بپردازد و در همین راستا هنگامی که در کوردستان تظاهراتی شکل می‌گیرد مردم می‌پرسند که پیشمرگه کجاست؟

در پاسخ به این درخواست‌ها و انتظارات است که می‌توان جایگاه صحیح پیشمرگه در راسان را تعریف کرد: حضور پیشمرگه در میان مردم به منظور قوت قلب بخشیدن و حفاظت از مردم در مقابل آتش رژیم است، این وظیفه جدید پشمرگه در مرحله راسان می‌باشد.

در شرایط و مرحله‌ی جدید، دیگر لازم نیست که تنها کوهستان‌ها، ماوای قهرمانان مبارزه و قیام باشد بلکه خود شهر به دانشکده‌ی سایسی-نظامی بدل می‌شود و به نحو صحیح و مناسبی مبارزین خود را آموزش می‌دهد. در این مقطع جدید زنان و مردان امیدوار به آینده، دختران و پسران سرشار از امید، سلاح‌های مخفی شده‌ی پدران خود را بیرون آورده آماده‌ی مبارزه می‌شوند. اینان با به دست گرفتن این سلاح‌ها و فراگیری آموزش‌های لازم، وظیفه‌ی پیشمرگه‌ی محافظ مردم را به عهده می‌گیرند تا به زبانی با رژیم سخن بگویند که برای او قابل فهم باشد.