کوردستان میدیا

چهارشنبه 27 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

روحانی هیچ دری را نگشود

13:55 - 3 دی 1394

کوردستان میدیا: حسین علیزاده، موسیقیدان ایرانی طی نشستی خبری اعلام کرد که آنان در انجام دادن کار و فعالیت‌های خانەی موسیقی و برگزاری کنسرت در شهرهای ایران با مشکلات جدی و موانع بسیاری روبرو هستند. او در ادامه افزود: در قانون اساسی ایران هیچ جایگاهی برای موسیقی مشخص نشده و هنرمندان این سرزمین پیوسته با بی‌احترامی و توهین روبرو می‌شوند.

حسین علیزاده در باب وعده وعیدهای حسن روحانی مبنی بر حل مشکلات حوزەی هنر آنهم با کلید سحرآمیزش گفت: کلید روحانی نتوانسته مشکلاتمان را حل و فصل نماید و امروزه نیز برای برگزاری کنسرت با مشکل و موانع جدی روبرو هستیم. در هیچ کجای دنیا اینگونه با موسیقی تعامل نمی‌کنند و عوض اینکه دولت کار ما را تسهیل کند، مشکل و مانع برایمان ایجاد می‌کند.

بعد از روی کار آمدن روحانی، برخی از هنرمندان بر این باور بودند که وعده و وعیدهای روحانی می‌تواند مشکلات آنها را برطرف سازد، اما با آمدن او نیز نه تنها از مشکلات حوزەی هنر کاسته نشد، بلکه به صورت چشم‌گیری فعالیت‌های هنری در ایران دچار بحرانی فراگیر شد و اکثر هنرمندان توانمند این عرصه، به جای آنکه امروزه مشغول کار و فعالیت هنری باشند از ترس زندان و شکنجه از سوی رژیم جمهوری اسلامی، خود را خانه نشین کردەاند.

قابل ذکر است که کیوان کریمی فیلمساز کرد به بهانەی آنکه فیلم‌هایش تهدیدی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی است، اکنون در زندان به سر می‌برد.

در ایران به دلیل سیستم حاکم و متحجر آخوندسالار، هنرمندان نمی‌توانند با آزادی تام حکومت را به نقد بکشند، چرا که هر نوع نقد و اعتراضی زندان و شکنجه را در پی دارد.

در این راستا حسین علیزاده موسیقیدان و نوازندەی توانمند تار و سه‌تار علنا می‌گوید: مسئولین به سادگی تمام به موسیقی توهین می‌کنند، در حالیکه اگر هنرمندی به همان شیوه مسئولی را به نقد بکشد، بی‌هیچ شبهەای زندانی خواهد شد.

شرایط بغرنج هنر و موسیقی در ایران وضعی را پیش آورده که اکثریت هنرمندان در خارج از مرزهای ایران برنامەهای هنری خود را دنبال می‌کنند.

کیهان کلهر نوازندەی مطرح کمانچه در مورد وضعیت آشفتەی موسیقی در ایران و و عدم برگزاری کنسرت‌هایش در ایران می‌گوید: تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران در دستان سیاسیون چپ و راست حکومتی گروگان باشد و آن‌ها مسیر هنر و موسیقی را مشخص کنند،در هیچ فعالیت هنری مشارکت نخواهم کرد.