کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران تاریخ کوردهای خوراسان را تحریف می‌کند

12:59 - 29 تیر 1398

کوردستان میدیا: چاپ کتابی در خراسان با موضوع "کلیاتی درباره ترکان خراسان" نوشته شدە است کە نویسنده تاریخ کوردهای خوراسان را تحریف کردە است.

بر اساس گزارش رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، "محمد برزگر" یکی از نویسندگان ترک زبان که از سوی  "روح الله براتیان" شهردار ترک زبان شهرستان بجنورد حمایت می‌شود در این کتاب سعی بر نادیدە انگاشتن کوردها در خراسان دارد و می‌کوشد تاریخ پر افتخار کوردهای خراسان را زیر سوال ببرد و بزرگانی همچون سرداران عیوض خان، ججو خان و رشید خان" را ترک معرفی می‌کند.

وی در این کتاب به صورت مدیریت شده سعی دارد هویت کوردها در خراسان را انکار کند و سعی دارد خواننده را تحریک کند که بزرگترین دشمن ترک ها در خراسان کوردهای کرمانج هستند و این باعث تفرقه افکنی بین کرد و ترک در خراسان می‌باشد، که رژیم در صدد تفرقەاندازی است.

رژیم فاشیست فارس چند سالی است که به صورت مداوم به شیوه های مختلف همچون آسملاسیون و  ذوب فرهنگی سعی در نابودی ملیت‌های غیر فارس در خراسان دارد.

رژیم ایران در ادامە این سیاست خود، همایش بزرگداشت شاعر والامقام کورد "جعفر قلی زنگلانی" که هر ساله با حضور جمعیت زیادی از کوردهای مختلف دنیا در شهرستان قوچان بر مزار وی برگذار می‌شد، توسط وزارت اطلاعات بسته شد.