کوردستان میدیا

شنبه 30 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران مخفیانه‌ به اقلیم کوردستان کالا صادر می‌کند

18:00 - 16 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: سپاه تروریست پاسداران برای کسب ارز، این بار به صورت مخفیانه احشام و سایر اقلام خوراکی را به اقلیم  کوردستان صادر می‌کند.

در پی تحریم‌ها و فشارهای شدید اقتصادی بر رژیم ایران، سپاه تروریستی پاسداران به صورت مخفیانه با ماشین‌های باری و تریلی احشام  و اقلام  خوراکی را به اقلیم کوردستان صادر می‌کند.

بر اساس ویدئوهایی که به وب‌سایت کوردستان میدیا رسیده، سازمان تروریستی سپاه پاسداران جهت تأمین دلار، بعد از صادرات پیاز، گوجه فرنگی را هم به صورت مخفیانه به اقلیم کوردستان صادر می‌کند.

به دلیل اینکه منابع درآمدی سپاه تروریست پاسداران با مشکل جدی اقتصادی روبرو شده است، این سازمان مافیایی با صادرات مواد خوراکی به اقلیم کوردستان می‌خواهد کسب درآمد کند.

تحریم های اعمال شده بر رژیم ایران به عنوان یک رژیم حامی و پشتیبان تروریسم، این رژیم را با بحران بزرگ اقتصادی روبرو کرده است.

رژیم ایران جهت کسب ارز خارجی از طریق صادرات این نوع کالاها به صورت مخفیانه تلاش می‌کند.

این اقدامات رژیم ایران بازارهای داخلی را با بحران و آشفتگی مواجه ساخته است ، چناچه طی مدت اخیر نرخ پیاز و گوجه‌فرنگی  و سایر اقلام دیگر به طور سرسام آوری افزایش یافته است.