کوردستان میدیا

یکشنبه 27 مرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم، بنام سیل‌زدگان از دانش‌آموزان پول دریافت می‌کند

14:15 - 22 فروردین 1398

کوردستان میدیا: رژیم ایران بدون آنکه به وضعیت وخیم مدارس رسیدگی کند، ازآن‌ها در خواست کمک می‌کند.

 براساس اخبار رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، در مدارس شهر و روستاهای مهاباد، رژیم ایران به بهانه‌ی کمک به سیل‌زدگان ازدانش آموزان درخواست پول می‌کند.

خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا در رابطه گفت: در مدارس شهر و روستاهای مهاباد، به بهانه‌ی کمک به سیل زدگان به هر دانش آموزی پاکت نامه‌ای داده شده است که با توجه به توانایی خود پول را داخل پاکت نامه گذاشته و تحویل مدرسه دهند.

رژیم ایران، طی سال‌های اخیر، بخش اعظم هزینه‌های مدارس را از طریق خانواده دانش‌آموزان و مجبور کردن آن‌ها به پرداخت شهریه تحت لوای "کمک به مدرسه" تامین می‌کند و حتی حقوق سرایدار را نیز خود دانش‌آموزان می‌پردازند.

این در حالی‌ست که بافت ساختمان‌های مدارس کوردستان در وضعیت وخیمی قرار دارند و دانش‌آموزان در شرایط سخت و نگران کننده‌ای به تحصیل می‌پردازند.

شهر و روستاهای کوردستان، در حال حاضر نیازمند چندین مدارس نو و استاندارد می باشد اما مسئولان رژیم ایران با ادامه‌ی سیاست تبعیض علیه مردم کوردستان، هیچ اقدامی در حل این مسائل انجام نداده است.

قابل ذکر است که رژیم، کمک‌هایی را هم که از دانش‌آموزان دریافت می‌کند، به هیچ شیوه‌ای صرف مدارس نمی‌کند بلکه آنرا در راه‌های دیگر و در راستای اهداف خود بکار می‌برد.