کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم، کوردستان را میلیتاریزه کرده است

15:20 - 31 تیر 1398

کوردستان میدیا: رژیم توتالیترجمهوری اسلامی ایران، در ادامه  اقدامات خود علیه مردم کورد، در محل راه تردد مردم پایگاه ساخته است و مردم را تفتیش می‌کند.

خبرنگار وب سایت کوردستان میدیا اعلام کرد: "سپاه تروریست پاسداران رژیم جمهوری اسلامی، در محل تردد روستای "هرکیان" از توابع منطقه "شپیران"، در شهر سلماس، پایگاهی ساخته است و کسانی که به روستا رفت و آمد دارند را تفتیش می‌کند".

خبرنگار کوردستان میدیا همچنین گفت: "اکثر نیروهای این پایگاه مزدوران رژیم هستند که برای اذیت و آزار مردم در این محل مستقر شده اند و مردم مجبورند برای رفت و آمد به روستا ، از روی سیم خاردار و همچنین از کنار این مزدوران عبور کنند".

این وضعیت، نارضایتی  و نگرانی مردم را در پی داشته است، رژیم ایران از این طریق مردم کوردستان را زیر فشار میگذارد و با بهانه های مختلف، بویژه در مناطق مرزی پایگاه درست می‌کند.