کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران: دکتر صادق شرفکندی، اعتقاد عميقی به پيوند مبارزاتی ميان صفوف گوناگون نيروهای چپ، دمکرات و ترقيخواه در سراسر ايران داشت

16:46 - 27 شهریور 1396

کوردستان میدیا: کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، به مناسبت ٢٥مین سالگرد ترور دکتر صادق شرفکندی و همراهانش پیامی منتشر کرد.

متن کامل پیام:

پيام به مناسبت

سالگرد قتل رهبران حزب دمكرات كردستان ايران در برلين


٢٥ سال پيش جامعه ايران به طور کلی و جامعه کردستان به طور اخص، ناباورانه با خبر ضربه مهلک و سنگين ترور «ميکونس» مواجه شدند.

دبيرکل وقت حزب دمکرات کردستان ايران، دکتر صادق شرفکندی (دکتر سعيد) و همراهانش فتاح عبدلی نماينده حزب دمکرات کردستان ايران در خارج از کشور، همايون اردلان مسئول کميته آلمان اين حزب و نوری دهکردی از فعالين سياسی، ناجوانمردانه و در حاليکه در رستوران ميکونوس در شهر برلين در کشور آلمان برای جلسه ای با برخی از فعالين سياسی گردهم آمده بودند، توسط نيروهای رژيم جمهوری اسلامی ترور شدند.

علي‌رغم این که اعلام محکوميت سران رژيم جمهوری اسلامی به طور مستقيم و به عنوان آمران ترور، توسط دادگاهی صالح در آلمان و طی محاکمه‌ای که به دادگاه ميکونوس مشهور است، توانست در رسوايی رژيم و اعمال آن نقش ايفا کند، اما اين ترور ضربه بزرگی بر پيکر مبارزات آزاديخواهی در کردستان و ايران بود.

اين واقعه اسف بار، سه سال پس از ترور دکترعبدالرحمان قاسملو دبير کل وقت حزب دمکرات کردستان ايران در وين، همه آزاديخواهان را بهت زده نمود. ملت کرد درکردستان ايران و جامعه آزاديخواهی در ايران رهبری ديگر را در راه تحقق آرمان‌های تاريخی خود فدا نمود. دکتر سعيد مبارزی خستگی ناپذير، سياستمداری تيزبين و برجسته و همزمان پرکار و قاطع در امور رهبری تشکيلاتی و در عين حال انسانی والا و بی آلايش بود. دکتر صادق شرفکندی که جانشين شايسته دکتر قاسملو بود به محض اطلاع از ترور دکتر قاسملو، با پيام قاسملو نيست ولی حزب زنده است همه نيروهای حزب دمکرات کردستان ايران و به ويژه آن زمان که دستجات مختلف پيشمرگان و اعضای اين حزب در عمق خاک کردستان و به وسعت آن حضور داشتند را در تحمل اين ضربه و ادامه مبارزه و مقاومت با عزمی استوار، همراهی و هدايت نمود. همين نمونه، نمايانگرنقش و موقعيت دکتر شرفکندی برای حزب دمکرات کردستان ايران، مردم کردستان و ايران است.

دکتر صادق شرفکندی در ادامه و در راستای سياست‌های حزب دمکرات کردستان ايران، اعتقاد عميقی به پيوند مبارزاتی ميان صفوف گوناگون نيروهای چپ، دمکرات و ترقيخواه در سراسر ايران داشت و دراين راه از هيچ کوششی فروگذاری نمی کرد ما با ارج گذاری به تلاش‌های بی وقفه وی، به نوبه خود خواستار تداوم این راه هستیم و تلاش خواهيم نمود همچنان در اين راه، رهرو بمانيم.

کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در سالروز جانباختگان ميکونوس ياد زنده آنها را گرامی می دارد و بار دگر همراهی خود را با رهبری، اعضا و پيشمرگان و همه صفوف حزب دمکرات برای رسيدن به ايرانی آزاد، آباد و دمکراتيک اعلام می‌دارد.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

٢٦ شهريور ۱٣۹۶ - ١٧ سپتامبر ٢٠١٧