کوردستان میدیا

یکشنبه 3 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سمیناری برای کردهای مقیم سوئد برگزار شد

20:32 - 5 آذر 1394

کوردستان میدیا: سمیناری بریا کردهای مقیم سوئد از سوی مصطفی اوزچلیک برگزار شد

بر اساس گزارش رسیده به وبسایت کوردستان میدیا، روز شنبه ٣٠ آبان‏ماه ١٣٩٤ خورشیدی، سمیناری برای کردهای مقیم کشور سوئد به همت پارت آزادی کردستان ترکیه بریا مصطفی اوزچلیک، دبیرکل این حزب برگزار شد.

در این سمینار، شمار چشمگیری از کردهای مقیم شهر استکهلم مشارکت داشتند. تیمور مرادی نیز به نمایندگی از حزب دمکرات کردستان ایران در این سمینار حضور داشت.

اوزچلیک در سخنان خود به بررسی وضعیت کردها و کردستان ترکیه پرداخت. نامبرده همچنین به تشریح سیاست و برنامه حزب متبوعش به عنوان یک حزب جدیدالتأسیس در چهارچوب قانون اساسی ترکیه پرداخت.