کوردستان میدیا

یکشنبه 27 مرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سمیناری در رابطه با سالگرد ترور دکتر قاسملو برگزار شد

18:48 - 20 خرداد 1398

کوردستان میدیا: سمیناری در رابطه با سی‌امین سالگرد ترور دکتر قاسملو، رهبر کاریزماتیک ملت کُرد در شهر دیاربکر کوردستان باکوور با حضور نمایندگان احزاب، روشنفکران و شخصیت‌های سیاسی برگزار شد.

روز یکشنبه نوزدهم خردادماه، ساعت یک بعد ظهر بر اساس برنامە‌ای کە توسط وقف "اسماعیل بشکچی" در شهر دیاربکر کوردستان ترکیە ترتیب دادە شدە بود، سمیناری جهت سی‌امین سالگرد ترور دکتر قاسملو برگزار شد.

این سمینار با مشارکت هیئتی از سوی حزب دمکرات کوردستان ایران به سرپرستی "محمدصالح قادری" مسئول روابط کوردستانی حزب دمکرات و شماری از احزاب، سازمان‌های سیاسی، روشنفکران و شخصیت های سیاسی کوردستان باکوور و رسانەها، با یک دقیقە سکوت جهت احترام بە شهیدان کوردستان برگزار شد.

این سمینار با نمایش مستندی درباره زندگی دکتر عبدالرحمن قاسملو آغاز به کار نمود و  اسماعیل بشکچی، نویسنده سرشناس ترکیه، محمدصالح قادری نماینده حزب دمکرات کوردستان ایران، مسعود تک، رهبر حزب سوسیالیست کردستان باکوور و ابراهیم گوچلو، مبارز دیرین کوردستان باکوور در این سمینار درباره شخصیت دکتر قاسملو سخنرانی کردند.

هدف رژیم  ایران از ترور دکتر قاسملو و تأثیر آن بر جنبش ملت کورد در کردستان ایران، تاریخچه حزب دمکرات در زمان رهبری دکتر قاسملو ، تاریخ جنبش ملت کورد و توطئه دشمنان برای ترور رهبران کورد، تأثیرات این ترورها بر جنبش ملت کورد در کوردستان ایران و نقش و شخصیت دکتر قاسملو در رهبری حزب دموکرات و جنبش ملت کورد در سطح داخلی و بین‌المللی  موضوعاتی بودند که در این سمینار مورد بررسی قرار گرفتند.

این سمینار با محکوم کردن رژیم تروریستی ایران، گرامی داشتن نام و یاد دکتور قاسملو، ابراز همدردی و حمایت از حزب دمکرات و جنبش ملت کورد در کوردستان ایران بە پایان رسید.

در حاشیە این سمینار، محمدصالح قادری چەندین مصاحبە را در رابطە با این سمینار و وضعیت جنبش ملت کورد در کوردستان روژهلات با رسانە‌ها انجام داد.