کوردستان میدیا

یکشنبه 3 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شرکت نماینده‌ی حدکا در گردهمایی پزشکان و پرستاران سازمان پزشکان جهان

22:36 - 13 مهر 1394

کوردستان میدیا: نماینده حزب دمکرات کردستان ایران در فرانسه در گردهمایی با پزشکان و پرستاران وابسته به سازمان پزشکان جهان به بحث و تبادل نظر وضعیت کردستان و مبارزات ملت کُرد به ویژه در کردستان ایران پرداخت.

به گزارش رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، شماری از پزشکان و پرستاران وابسته‌ به‌ سازمان پزشکان جهان که‌ در گذشته‌، سالها با حزب دمکرات کردستان ایران همکاری داشتند و در بیمارستانهای حزب به‌ مداوا و معالجه و تربیت کادر درمانی‌ می پرداختند، امسال نیز به‌ روال سالهای پیشین و تحت عنوان \'\' هفته‌ی کردستان\'\' در روزهای شنبه‌ و یکشنبه‌، ٢٦ و ٢٧ ماه سپتامبر ٢٠١٥، در روستای اتوال Etoile واقع در منطقه‌ی مارسی Marseille گرد آمده‌ و با حضور دکتر برنارد گرانژون Bernard Granjon رئیس سابق سازمان پزشکان جهان و کاک خسرو عبداللهی نماینده‌ی حزب دمکرات کردستان ایران در فرانسه‌، به‌ بحث و تبادل نظر پیرامون وضعیت در کردستان و مبارزات خلق کرد بویژه‌ در کردستان ایران پرداختند.

طبق گزارش ارسالی به وب‌سایت کوردستان میدیا، در روز اول، آقای دکتر گرانژون و خانم دکتر ماری ـ آنژ سلیکانی Marie-Ange Slicani ، ضمن خوش آمدگویی به‌ شرکت کنندگان بویژه‌ ابراز خوشحالی و تشکر از حضور نماینده‌ی حزب دمکرات در این گردهمائی، به‌ شرح فعالیتهای سازمان پزشکان جهان در کردستان عراق در بین پناهندگان کرد سوریه‌، پناهندگان کردهای ایزدی منطقه‌ی شنگال و نیز پناهندگان عراقی، اعم از عرب و کرد و ترکمن و مسیحی در شهر کرکوک، پرداختند.

در روز دوم، بنا به‌ درخواست شرکت کنندگان، کاک خسرو عبداللهی، ضمن سپاس از دعوت شدن به‌ این گردهمایی و قدردانی از زحمات و همکاریهای انسانی و درمانی سازمان پزشکان جهان در سالهای گذشته‌ ودر حال حاضر نسبت به‌ مردم کردستان، به‌ ارائه‌ی توضیحات لازم پیرامون وضعیت در کردستان و مبارزات ملت کرد، بویژه‌ در کردستان ایران پرداخت.

در این گزارش ارسالی عنوان گردیده است که در پایان این نشست، آقای دکتر گرانژون بر پشتیبانی سازمان پزشکان جهان از مبارزات مردم کردستان در راستای تحقق دمکراسی و آزادی تاکید نمودند.