کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 مرداد 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شرکت گوگل مانع جاسوسی رژیم ایران شد

17:51 - 5 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: شرکت گوگل در اقدامی تازە دو شبکه‌ اجتماعی را که رژیم از آنها برای کسب اطلاعات استفاده می‌کرد، مسدود کرد.

شرکت گوگل باردیگر جلوی رژیم ایران را نسبت به استفاده از شبکەهای اجتماعی و فیلترینگ شبکه‌ اجتماعی تلگرام و ایجاد شبکه‌های اجتماعی که برای جاسوسی از آن استفاده می‌کند، گرفت.

خبرگزارهای وابسته به رژیم ایران، در گزارش‌های مختلفی شکست طرح‌های خود را این در شبکە‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند؛ در این بارە وبسایت هرانا آشکار ساخت، طرح‌های پیشنهادی مسئولان رژیم جهت فیلترکردن شبکه‌ی اجتماعی تلگرام و جایگزین کردن شبکه‌های اجتماعی ساخته‌ خود در ایران با شکست مواجهه شده‌اند.

طی دو سال اخیر، بویژه در زمان اعتراضات سراسری مردم علیه رژیم دیکتاتور ایران، مسئولان رژیم سرکوبگر ایران، خیزش مردم را فتنه و توطئه‌چینی شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه‌ اجتماعی تلگرام قلمداد کردند.

در این رابطه، چندین بار تصمیم فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی تلگرام از سوی مقامات عالی مرتبه رژیم، به ویژه خامنه‌ای مطرح شده و به اجرا در آمده است.

مسئولان رژیم اسلامی ایران به طور مکرر در رسانه‌های خود از مردم خواسته‌اند به جای تلگرام از شبکه‌های اجتماعی ساخته‌ی خود کە به منظور جاسوسی طراحی شدە است، استفادە نمایند. 

دراین رابطه شرکت گوگل اعلام کرده است که دو اپلیکیشن، تلگرام طلایی و هاتگرام خطرناک بوده و سعی بر جاسوسی از اطلاعات شخصی همچون پیامک، عکس، صداهای ضبط شده و تاریخچه تماس‌های کاربر دارد.

بر اساس گزارشات منتشر شده، نریمان غریب، کارشناس امنیت سایبری شرکت گوگل، اعلام کرده است، امنیت کاربران شبکه‌های اجتماعی گوگل در جهان به ویژە در ایران برای شرکت مذکور حائز اهمیت می‌باشد، لذا شرکت گوگل هاتگرام و تلگرام طلایی که ساخته‌ی رژیم ایران می‌باشند، به صورت خودکار از روی گوشی کاربران حذف کرده است.