کوردستان میدیا

شنبه 30 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

صنعتگران شهر سنندج دست بە تجمع اعتراضی زدند

17:27 - 26 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: صنعتگران شهر سنندج در پی فشار مهره‌های وابسته به رژیم طی دو روز است که دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.

براساس اخبار رسیده به وبسایت کوردستان میدیا، طی روزهای ٢٤ و ٢٥ام اردیبهشت ماه، صنعتگران شهر سنندج به دلیل فشار مهره‌های دستنشانده‌ی رژیم در مقابل اتحادیه صنفی صنعتگران شهر سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این رابطه خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا اعلام کرد؛ فشارها بر قشر صنعت کار شهر سنندج همیشه وجود داشته است اما با روی کارآمدن ''سید مهدی تخت فیروزه ''و ''شاکر صلواتی'' که دو مهره‌ی وابسته و مزدور رژیم هستند، فشارها چند برابر شده‌اند.

 خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا همچنین افزود، این فشارها به بهانه عدم مجوز کار صنعتگران می‌باشد، بدین جهت یا مغازه‌های صنعتگران را پلمپ می‌کنند یا آنها را با مشکل مواجهه می‌کنند.

در کشورهای توسعه یافته، برای صنعتگران بهترین امکانات و لوازم و مکان مناسب را برای آنها تامین می‌کنند، تا بخش صنعتی کشور رشد و توسعه پیدا کند، اما به طور کلی در ایران و به ویژه در کوردستان صنعتگران نه تنها از هرگونه تسهیلاتی بی بهره می‌باشند بلکه توسط مهره‌های وابسته به رژیم از ادامه کار آنها ممانعت می‌شود.