کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فاش شدن هویت فرمانده ی یگان موشکی حزب الله

13:35 - 27 تیر 1398

کوردستان میدیا: اسرائیل هویت یکی از فرماندەهان  رژیم ایران در یگان موشکی حزب الله لبنان را فاش کرد.

شبکه ی خبری "آی ٢٤" وابسته به اسرائیل، در گزارشی هویت یک فرمانده رژیم ایران که فرماندهی یگان موشکی حزب الله لبنان را برعهده دارد آشکار کرد.

براساس این گزارش، این فرمانده رژیم "مجید نوید" نام دارد و ٥٤ سال سن دارد.

نامبرده، مسئولیت ٣ سایت موشکی در شهر بیروت و ٢ سایت موشکی دیگر در جنوب لبنان را برعهده دارد.

این کانال خبری، همچنین آشکار ساخت که "مجید نوید"، همزمان کارشناس موشکی رژیم ایران و پرسنل سازمان هوا و فضای سپاه تروریستی پاسداران است و مداوم با همکاران خود در یمن در ارتباط است.

در ادامه این گزارش، به حضور مهندسان رژیم ایران اشاره نموده که در سایت‌های موشکی زمین به زمین حزب الله فعالیت دارند تا توانایی این موشک‌ها را به موشک‌های نقطه زن ارتقاع دهند.

رژیم ایران قصد دارد از طریق گروه‌های تروریستی وابسته به خود و گسترش برنامه موشکی در منطقه، به بقای خود ادامه دهد و همزمان بعنوان تهدیدی علیه دشمنان خود آنها را بکار گیرد.