کوردستان میدیا

پنجشنبه 28 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فعالیت‌های سپاه تروریست پاسداران در کوردستان شدت گرفتە است

17:22 - 7 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: سپاه تروریستی پاسداران با پایان فصل سرما، از ترس نیروهای کورد مخالف رژیم، بە پاکسازی راه‌های کوهستانی پوشیدە از برف پرداخته و به ایجاد پایگاه‌های مرزی در کوردستان اقدام کرده است.

بر اساس گفته‌های شواهد عینی، سپاه تروریستی پاسداران در نقاط مرزی مریوان، اورامانات، بانه، کرمانشان، ایلام، پیرانشهر، ماکو، نوسود، نودشە، جوانرود، ثلاث‌باباجانی، چالدران و ارومیه، نیرو مستقر می‌کند تا از عبور نیروهای پیشمه‌رگە ممانعت به عمل آورد.

همچنین سپاه تروریستی پاسداران پایگاه‌های مرزی را با تسلیحات سنگین مجهز کرده است و هر فردی به نقاط مرزی نزدیک شود بدون اخطار به آنها تیراندازی می‌شود.

این اقدام سپاه تروریست پاسداران جان مردم عادی که در این مناطق مرزی زندگی می‌کنند به خطر انداخته است.

در این رابطه خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا اعلام کرده است، اخیرا رژیم ایران با اتوبوس و به صورت مخفی نیروهای خود  را در کوردستان انتقال می‌دهد، تا مردم از این اقدامات دشمنانە رژیم  پی نبرند.