کوردستان میدیا

پنجشنبه 26 مهر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فیلم \"صدای کودکان کوبانی و شنگال\" بە سرپرستی بهمن قبادی تهیە می‌شود

22:11 - 24 فروردین 1394

کوردستان میدیا: پروژه‌ی فیلم سینمایی صدای کودکان کوبانی و شنگال بە سرپرستی سینماکار پرآوازە کُرد، بهمن قبادی تهیە می‌شود.
بە گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، بەهمەن قوبادی سینماکار و کارگردان نامدار کرد سرپرستی تهیە این فیلم را بر عهدە دارد.

این فیلم سرگذشت و تجربەهای روزانە زندگی کودکان کوبانی و شنگال را بازگو می‌کند کە بە علت جنگ گروە تروریستی داعش در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند و از مصائب و مشکلات آنجا بحث می‌کند.

در این پروژه این فیلم، شش فیلم‌ساز با سفر به کردستان عراق و ترکیه در کنار بچه‌هایی کە در جنگ علیە داعش آوارە شدەاند زندگی می‌کنند و به مدت دوماه اصول و قواعد ساده‌ سینمایی و فیلم‌برداری را به کودکان جنگ زده آموزش می‌دهند.

این کودکان که در تیم های ۶ تا ۸ نفره سازمان‌دهی و آموزش می دهند تا بتوانند خاطرات، رنج‌ها و امیدهایشان را در قالب فیلم‌هایی کوتاه به تصویر بکشند.

هدف اولیه و اصلی قبادی، ‌از راه‌اندازی این پروژه آموزش به کودکان و نوجوانانی بوده است که در این مناطق زیر فشار مستقیمِ جنگ با داعش بوده‌اند و آنچه بر سرشان آمده را دوربین رسانه‌های مختلف جهان تصویر کرده‌اند اما هیچوقت از نگاه خودشان به این اتفاقات نگاه نکردەاند و بسیاری از لایه‌های پنهان این فاجعه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و هدف این فیلم بە تصویر کشیدن این نادیده‌ها از زاویه دید خود کودکان کوبانی و شنگال است.

این سینماکار کُرد در ادامە افزود: هدف این کار بیشتر از این جهت است تا این کودکان بتوانند روایتگر این فاجعه از منظر خود باشند و در صورت تکرار این بار خود بتوانند روایتگر مستقیم آن باشند و جهان را از مشکلات خود آگاە کنند و همچنین گفت،مجموع این فیلم‌ها بە یک فیلم تبدیل خواهد شد و برای شرکت در جشنواره‌های فیلم و نمایش در دانشگاه‌ها و مراکز علمی در نقاط مختلف جهان اکران خواهد شد.

بهمن قبادی سینماکار کُرد، طراح فیلم‌نامه و تهیه کننده و مجری طرح این پروژه شاهو نعمتی است که این پروژه هم اکنون در مراحل نهایی و آماده سازی است و این فیلم به تهیه‌ کنندگی شرکت «مژفیلم» تولید خواهد شد.

گادر .د