کوردستان میدیا

شنبه 2 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مافیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نقش آن در اقتصاد ایران

00:04 - 27 اردیبهشت 1395

فرزاد جلوزان

هنگامیکه از اقتصاد ایران سخن به میان می آید، اولین نام و اولین موضوعی که به ذهن میرسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

در واقع سپاه پاسداران کمپانی بزرگی است که تسلیحات نظامی نیز در دست دارد. بعبارت کوتاه مافیایی مسلحی می باشد، درواقع سپاه پاسداران سایه ی حکومت ایران است ومتشکل از مجموعه ای افسران نظامی بوده که دیکتاتوری بزرگ اقتصادی و نظامی را برای خود ساخته اند. به گفته ی آگاهان تنها در بورس تهران حدود ٧میلیون سهام ثبت شده است، ٤میلیون سهامدار می توانند در این بخشها خرید و فروش کنند، اما طبق گفته ی مسئولین مرکزی بورس تهران تنها ٢٠هزار سهامدار در بازار بورس تهران فعالند.

خبرها روشنگر این موضوع می باشد که سال گذشته ٥٤هزار میلیارد تومان در بین خرید و فروشهایبازار بورس تهران در گردش بوده است.

بنا بر گزارش سالانه ی بازار بورس تهران بیشتراز ٢٠ درصد این خرید و فروشها تنهامابین دو مرکز بزرگ اقتصادی وابسته به دولت و سپاه پاسداران انجام شده اند: ١- کارگزاری صبا تامین، که مرتبط است با صندوق سرمایه ی سازمان تامین اجتماعی با سهم ٢/١١ درصد ٢- بانک ملی با ٣/١٠ درصد که یکی از آنها وابسته به سپاه پاسداران ودیگری وابسته به حکومت است.

بنا برگزارشها ی منتشرشده نزدیک به ٢٧ میلیارد تومان از٥٤ میلیارد تومان گردش مشارکت دربورس، پول مراکز وابسته به حکومت و سپاه پاسداران بوده، وکمتر از ٥٠ درصد این پول در اختیار بازرگانهای دیگر بوده است. از ١٥٧ شرکت ثبت شده در بورس تهران تنها ١٠١ شرکت به صورت مداوم مشغول به کار بوده اند که ازآن ١٠١ شرکت ده شرکت بصورت مستقیم با سپاه پاسداران درارتباط می باشند و بخشی از زیرمجموعه های قرارگاه خاتم الانبیا هستند .

مانند: پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذار غدیر، سرمایه گذار نفت وگاز و پتروشیمی تامین، فولاد مبارکه، نفت بندر عباس، شرکت ارتباطات سیار، شرکت مخابرات ایران، باتک ملت وایران خودرو.

این ده شرکت بطور مستقیم با سپاه پاسداران یعنی با مرکزقدرت حکومت درارتباط می باشند. در تمام دنیا بورس محل شفاف سازی اقتصاد هر کشوراست، اما در ایران بورس تبدیل به محل کشمکش طرفهای متفاوت درون حکومت ونیروهای نظامی سپاه پاسداران و بسیجشده، بنابراین بورس تهران نه تنها محل شفاف سازی برای اقتصاد نیست، بلکه برعکس وجود نظامیان در اقتصاد ایران چنان کرده که اقتصاد کشوردرهاله ای از ابهام بماند.

به گفته ی کارشناسان سپاه پاسداران بزرگترین دستاورد را ازتحریمهای ایران بدست آورده، وبالعکس مردم بیشترین زیان را در این رابطه کرده اند. واگر تحریمهای بر ایران برداشته شود، دیگربارسپاه پاسداران ذینفع ترین نهاد درایران خواهد بود، زیرا تمام شریانهای اقتصاد ایران در دست سپاه می باشد. بنا به گزارش آژانس رویترز، میزان فروش سالانه ی امپراتوری سپاه پاسداران مابین ١٠ تا ١٢ میلیارد دلار است، که این رقم یک ششم دستاورد حکومت ایران می باشد.همچنین به گفته ی رویترزاین سرمایه ی سپاه پاسداران در بخشهای حمل ونقل، نیرو، عمران ومخابرات واینترنت سرمایه گذاری شده است، بنا براین گفته میشود بابرداشتن تحریمها رقم سود برای سپاه تا سی درصد افزایش می یابد. به گفته ی کارشناسان اقتصادی جهان رقم پول بلوکه شده ی ایران در زمان تحریمها نزدیک به ١٥٠ میلیارد دلار بوده که سی در صد این رقم درهنگام آزادشدن متعلق به سپاه پاسداران است، یعنی ٤٥ میلیارد دلار.

درواقع این نقطه ی تضاد میان جمهوریخواهان ودموکراتهای آمریکاست. جمهوری خواهان میگویند :این رقم پول بدون هیچ مانعی در اختیار سپاه پاسداران قرار میگیرد، سپاه پاسداران نیزآن را میان زیرمجموعه های خود درعراق و لبنان و سوریه تقسیم میکند، که این خود تهدیدی برای آمریکا به شمار میآید. شرکتخاتم الانبیا نماینده ی سپاه پاسداران درپروژه های اقتصادی می باشد، در حال حاضرنخستین پیمانکارمنطقه ی گازپارس جنوبی است، وهمینطور پیمانکار خط متروی تهران بوده که نرخ آن ٢/١میلیارد دلار وخط لوله ی گاز پاکستان بانرخ ٢میلیارد و پانصد میلیون دلارمی باشد.

همه ی این پروژه ها بدون واسطه و بطور مستقیم به قرارگاه خاتم الانبیا داده شده اند. به گفته ی یک بازرگان ایرانی که برای سپاه پاسداران کار میکند واین اطلاعات رابه آژانس رویترز داده است چنین میگوید: سپاه پاسداران کنترل تمام فرودگاهها وبنادرومناطق مرزی را در دست دارد وبه سهولت وبدون دادن حق گمرک کالاهای شرکتی خود را به ایران وارد می کند. سپاه پاسداران از طریق مراکزمختلف وبا نامهای مختلف به کارهای خود توسعه داده است، نهادها ومراکزی مانند: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام وبسیاری مراکز دیگر... . هرچند که قرارگاه خاتم الانبیا قدرتمندترین شاخه ی سپاه پاسداران است که در زمینه ی بناسازی و عمران کار میکند. طبق اطلاعات سپاه پاسداران ٨١٢ شرکت را در داخل وخارج ایران به ثبت رسانیده است، که همه زیر سلطه ی این امپراتوری نظامی میباشند، هرکس ویاهرشرکت خارجی که در ایران قصد سرمایه گذاری داشته باشد باید بایکی از آن ٨١٢ شرکت مشارکت نماید. درحال حاضرسپاه پاسداران ١٧٠٠ قرارداد دولتی دارد، که این قراردادها سپاه پاسداران را به بزرگترین نیروی اقتصادی ایران و منطقه تبدیل کرده است.

واقعیت این است که، نقش سپاه پاسداران بعداز سرکار آمدن دولت احمدی نژاد در سال ١٣٨٤بیشتر شد ودر کابینه ی او پنج وزیر سپاهی وجود داشت، در همان زمان بود که میدانهای گاز ونفت به سپاه پاسداران داده شد. بدنبال رویدادهای انتخابات ایران درسال ١٣٨٨ سپاه پاسداران توانست درمسابقه ای نا برابرشرکت مخابرات ایران را خریداری کند، پس از سال ٨٨ سپاه بدون هیچ مانعی زیر فرمان علی خامنه ای شروع به تنیدن تار وپود در تمام زمینه های زندگی ایرانیان کرده است.

مطلبی در مورد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا قرارگاه خاتم الانبیا از مجموعه ای مهندسین راه وساختمان تشکیل گردید، که در آغاز جنگ هشت ساله ی ایران وعراق کار کرده اند. پس از جنگ باهمکاری رئیس جمهور آن وقت ایران وبا پشتوانه ی اصل ١٤٨ قانون اساسی که میگوید: قوای نظامی در هنگام صلح و آرامش می توانند درآباد کردن و باز سازی مشارکت داشته باشند، قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران به پشتوانه ی این اصل وارد کار شد. البته مشارکت سپاه پاسداران در اقتصاد ایران بامخالفت های بسیارروبرو شد، اما باحمایت رهبرایران ورئیس جمهور وقت، جوابی به نارضایتی ها داده نشد وسپاه به شیوه ای رسمی و قانونی در اقتصاد ایران شریک گردید. درآغاز سپاه با ایجاد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ودوشاخه ی دیگرازآن بانامهای: رزمندگان و رزمجو به بازیهای اقتصادی راه یافت، وبهانه ی این وارد شدن این بود که پس از جنگ ایران وعراق شمار چشمگیری ماشین آلات و ابزار آلات راهسازی و ساختمان سازی در میدانهای جنگ بجا مانده بود. به گفته ی یکی از فرماندهان سپاه در سال ١٣٦٨ تا سال ١٣٨٥ سپاه پاسداران توانسته است بیشتر از ٢٠٠٠ پروژه ی کاری را جابجا کند. مرکز کوثران که یکی دیگر از مراکز سپاه است، در دوران ریاست جمهوری خاتمی توانست پروژه ی آبرسانی به ٨٨٠٠ هکتاردراستان خوزستان ومنطقه ی امیدیه را انجام دهد که بودجه این پروژه نزدیک به یک میلیارد دلار بوده است.

تا پیش از سال ١٣٩٠ طبق یک اصل سپاه اجازه ی انجام دادن پروژه های کمتراز یکصد میلیارد تومان را نداشت، اما پس ازتغییر و تحولات ایران سپاه پروژه های کوچک را نیزاز آن خود کرد. در حال حاضربیشتراز٥٠٠٠ شرکت بزرگ و کوچک برای قرارگاه خاتم الانبیا کار میکنند، به گفته ی مسئول قرارگاه خاتم الانبیا ١٣٥هزارنفر درآن مشغول به کارند که ازاین تعداد ٢٥٠٠ نفر ازفرماندهان سپاه بوده و مابقی به صورت پاسداروظیفه مشغول به کارمی باشند. جدا ازاین تعداد افراد، ٥٠٠٠هزار نفر دیگر بصورت قراردادی برای این قرارگاه کار می کنند. تعدادی از شرکتها و مراکز وابسته به سپاه پاسداران که سپاه درآنجا نیز سهامدارمی باشد عبارتند از: پالایشگاه اصفهان، بانک پارسیان، صنایع پتروشیمی ایران، پتروشیمی پارس، پتروشیمی مارون، صنایع آلومینیوم ایران، معدن آهن انگوران، بانکهای صادرات، ملت، تجارت، صنایع دریایی صدرا، کارخانه ی تراکتور سازی تبریز و... موارد مذکور بخشی بسیار کوچک از سرمایه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می باشد، در واقع سپاه پاسداران سایه ی اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل سپاه پاسداران هرچه بخواهد میتواند به آسانی و بدون مانع بدست آورد.

نکته: آمار و ارقام این مطلب مربوط بە سال ٢٠١٤ و ٢٠١٥ می باشد.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.