کوردستان میدیا

پنجشنبه 26 مهر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مجموعە اشعار فریدون ارشدی به چاپ رسید

18:10 - 21 خرداد 1394

کوردستان میدیا: یک شاعر کُرد مقیم آلمان، مجموعه‌ای از اشعار خود را تحت عنوان بەرد چاپ و منتشر کرد.

بە گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، فریدون ارشدی شاعر کُرد اهل کردستان ایران و مقیم آلمان، مجموعه‌ای از اشعار خود را در قالب کتابی تحت عنوان بەرد به چاپ رسانید.

این مجموعە شعر کُردی، شامل شعر‌های می‌باشد کە وی طی سال‌های ٦٥ تا ٩٣ سرودە است. ارشدی این مجموعه شعر را با همکاری انتشارات مانگ تحت عنوان بەرد چاپ و منتشر کرده است.

9549.jpg

این شاعر کُرد در آینده‌ای نزدیک دو اثر ادبی دیگر خود را نیز با همکاری انتشارات مانگ به چاپ می‌رساند.

فریدون ارشدی، متولد سال ١٣٤٠ سنندج است. وی از سال ٦٣ تا ٧٧ به عنوان کارشناس فرهنگی و ادبی در شهرهای سنندج، سقز، تهران و ارومیه به فعالیت پرداخته و همچنین در نشریه سروه و هفته‌نامه سیروان و چندین تلویزیون‌کُردی فعالیت داشته است.

فریدون ارشدی طی چند سال اخیر و به ویژه پس از خروج از ایران و در سال ٨٢، مجموعه اشعاری با مضمون آزادیخواهی و توصیف پیشمرگه سروده و از همین رو جایگاهی ویژه در میان آزادیخواهان کردستان را کسب کرده است.