کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مردم کوردستان از آب‌های سطحی این منطقه محروم ‌اند

18:27 - 29 تیر 1398

کوردستان میدیا: با وجود منابع گستردە‌ی آب‌های سطحی و زیرزمینی در کوردستان، مردم کورد همچنان محروم از استفادە‌ی این منابع در راستای توسعە‌ی صنعت کشاورزی خود هستند.

بنابر خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس، از خبرگزاری‌های وابستە بە رژیم ایران، به علت اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز مقامات حکومتی،  کوردستان ایران با وجود دارا بودن منابع گستردە‌ی آب نتوانستە از این سرمایە‌ی عظیم استفادە کند و سهم قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی در ایران و حتی منطقە داشتە باشد.

سهم مردم کوردستان از صنعت و بهره‌وری از کارخانه‌ها و معادن به نسبت استاندارد کشوری به حدی پایین است که نمی‌توان رقمی را برای آن در نظر گرفت .

از سوی دیگر نیز در حالی که بخش کشاورزی تورم و هزینه‌های بسیار بالایی را متحمل می‌شود، هیچ گونه حمایتی حتی در پایین‌ترین جزء از آن از سوی دولت صورت نمی‌گیرد.

با ساخت بی رویه‌ی سدها و نتیجتا خشک شدن رودخانەها و نابودی پوشش گیاهی و به تبع آن نابودی اکوسیستم گیاهی و جانوری اطراف آن خسارت جبران ناپذیری بە محیط زیست کوردستان وارد ساخته‌اند.