کوردستان میدیا

پنجشنبه 26 مهر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

موفقیت سە ورزشکار کرد در مسابقات کشتی آتن

21:35 - 28 مهر 1394

کوردستان میدیا: سە کشتی‌گیر کرد در مسابقات کشتی پیشکسوتان قهرمانی جهان کە در آتن برگزار شد، بە مقام قهرمانی دست یافتند.

بە گزارش رسیدە بە وب‌سایت کوردستان میدیا، روزهای ٢١ تا ٢٨ مهرماە ١٣٩٤، مسابقات کشتی پیشکسوتان قهرمانی جهان کە در آتن پایتخت کشور یونان برگزار شد، سە ورزشکار کرد بە مقام قهرمانی رسیدند.

در این مسابقات کورش (بها) کریم‌زادە در وزن ١٣٠ کیلوگرم و آزاد علی محمدپور در وزن ٦٩ کیلوگرم اهل شهرستان سقز کردستان ایران کە برای تیم ایران در قسمت کشتی فرنگی بە رینگ رفتند، توانستند از مجموع ٧ مدال طلا، ٢ مدال طلای این مسابقات را بە خود اختصاص دهند.

همچنین سعید گلباخی (گلشن) عضو حزب دمکرات کردستان ایران ساکن کشور کانادا، اهل شهرستان سقز، در این مسابقات کە در قالب تیم کشتی کانادا در این مسابقات شرکت کردە بود، توانست با مقام دوم، طلای نقرە را از آن خود کند.

سعید گلشن، فرزند شهید عثمان گلشن بودە و از اوایل نوجوانی مشغول ورزش کشتی بودە و هم‌اکنون بعنوان فردی پیشکسوت در کشور کانادا بە فعالیت در این ورزش ادامە می‌دهد.

نامبردە تا کنون در چندین مسابقات جهانی و قارەای شرکت کردە و تا کنون چندین مدال مختلف در این زمینە کسب کردە است.

12377.jpg