کوردستان میدیا

دوشنبه 1 مهر 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مکان‌های توریستی و گردشگری کوردستان طعمه‌ آتش شدند

19:01 - 1 تیر 1398

کوردستان میدیا: آتش‌سوزی مکان‌های تفریحی و گردشگری شهرهای کوردستان را هم دربر گرفت.

بر اساس گزارش رسیدە به وب‌سایت کوردستان میدیا، روز جمعه، سی‌ویکم خردادماه، آتش دشمنان ملت و میهن کوردستان به پارک و مکان‌های گردشگری کوه‌ ''آبیدر'' در شهر سنندج گسترش پیدا کرد و بیش از ٤ هکتار از جنگل‌های این مرکز گردشگری آبیدر در آتش سوختند.

خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا در این بارە اعلام کرد: "بعد از اینکە آتش در حال گسترش بود مردم برای خاموش نمودن آتش تلاش خود را بکار گرفتند و همزمان مراکز مرتبط رژیم به ویژە مرکز آتش نشانی این شهر را مطلع کردند کە آتش نشانی این شهر به بهانه‌ عدم وجود راه، از دور تنها نظارەگر آتش‌سوزی بوده‌اند و در محل این حادثە حضور نیافته‌اند".

طی مدت ٣ماه نخست امساڵ، متأسفانە بیش از هزاران هکتار از محیط زیست، چراگاە، مراتع، بیشەزار، طبیعت کوردستان و جنگل‌های زاگرس در آتش سوختە است.

باوجود اینکه رژیم اشغالگر ایران در توطئه برنامه‌ریزی شده و در سراسر کوردستان، محیط زیست، طبیعت، جنگل‌ها و حتی باغ و مزارع مردم کوردستان را هدف قرار داده‌اند و از راه‌های مختلف جهت ویرانی و تخریب کوردستان مناطق کوردنشین تلاش می‌کنند؛ اما مقاومت و مقابلە مردم کوردستان در برابر این اقدامات مخربانه‌ دشمنان میهن و ملتمان ادامە دارد.