کوردستان میدیا

شنبه 30 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

میزان بیکاری زنان تحصیلکرده افزایش یافته است

13:04 - 9 خرداد 1398

کوردستان میدیا: نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی رژیم ایران نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده را ۶۳ درصد عنوان کرد و گفت: بیکاری این افراد موجب سرخوردگی آنها می‌شود.

معصومه آقاپورعلیشاهی، نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس رژیم در گفتگویی در رابطه با وضعیت تحصیلی، فرهنگی و اشتغال زنان در سال‌های اخیر روی کار آمدن زنان در تمامی عرصه‌ها در ایران را از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانسته و گفته است: درحال حاضر ۵۳ درصد دانشجویان دختر رشته‌های تخصصی را در دانشگاه دنبال می‌کنند اما فاصله‌ی بین رشد تحصیلات و نرخ اشتغال زنان بسیار زیاد است؛ از طرفی نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده ۶۳ درصد است که نرخ خوبی نیست چراکه دچار آسیب اجتماعی و سرخوردگی زنان می‌شود.

علیشاهی از عدم استفاده‌ی مدیریتی از زنان سخن گفته و ابراز کرده که :"در دولت دوازدهم بنا بود که ۳۰ درصد از مدیران ارشد را زنان تشکیل دهند با این تفاوت که خواسته‌ی ما درخصوص وزرای زن عملی نشد."

سخنان علیشاهی در رابطه با میزان اشتغال زنان و ارتباط آن با انقلاب اسلامی در حالی است که یکی از موانع اساسی در به روی کار آمدن زنان و استفاده از نیروی فکری و انسانی آن‌ها در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و حتی مدیریتی از جملە برنامه‌های مشخص شده در چارچوب برنامه و اصول بنیادین رژیم اسلامی ایران است که زنان را به عنوان جنس ظریفی که فقط وظیفه‌ی بازتولید نسل آینده را به عهده دارند، تعریف می‌نماید.