کوردستان میدیا

پنجشنبه 31 خرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

میلیتاریز کردن شهرهای کوردستان ادامه دارد

20:39 - 7 آبان 1396

کوردستان میدیا: طی چند روز گذشته، سپاه تروریستی پاسداران در شهر مهاباد دست به سنگرسازی کرده‌اند.

بنابر گزارش رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، روز جمعه نیروهای رژیم ایران در سطح شهر مهاباد به ویژه معابر اصلی شهر اقدام به سنگرسازی کرده و مردم را دچار رعب و وحشت کرده‌اند.

گزارش‌های رسیده از شهر مهاباد، خبر از آن می‌دهند کە در روزهای آتی تجمعی با حضور مزدوران و خائنین در این شهر برگزار می‌شود.

بنابر این منبع خبری، سپاه پاسداران این اقدام را در واکنش به اعتراضات مردمی نسبت به عملکردهای رژیم ایران در کوردستان عراق انجام داده است.

از سوی دیگر در ارتباط با این خبر، نیروهای رژیم تعداد زیادی از تسلیحات سنگین و نیمه سنگین را در شهر سقز مستقر کرده است.

حملات حشد شعبی به کوردستان عراق بە دستور و همکاری سپاه تروریستی پاسداران بە شهر کرکوک و مناطق مورد مناقشه، باعث نارضایتی و ابراز همدردی شهروندان در کوردستان ایران شده و سپاه تروریستی پاسداران با نگرانی از این موضوع اقدام بە سنگرسازی و ایجاد رعب و وحشت عمومی کرده است.