کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نرخ اجناس خوراکی همچنان سیر صعودی دارند

11:52 - 16 اسفند 1397

کوردستان میدیا: تورم و گرانی روزافزون، عرصه زندگی را هر روز بر مردم ایران تنگ و تنگ‌تر می‌کند.

بر پایە اعلامیە صادرە از ستاد تنظیم قیمت بازارهای ایران، قیمت مرغ اعلام شدە برای مصرف کنندگان یازدەهزار و پانصد تومان بودە کە، در بازار قیمت واقعی این قلم کالا بە پانزدە هزار تومان رسیدە است.

بە نقل از خبرگزاری های حکومتی هر کیلو مرغ تازە در بازار پانزدە هزار تومان و اقلام دیگر مرغ از شانزدە هزار تا سی هزار تومان قیمت گذاری شدند. 

با اعلام دور تازه تحریم‌ها علیه تروریسم ایران اسلامی، علاوه بر خروج شرکت‌ها و صنایع غول‌پیکر از این کشور، بازار دور تازه‌ای از گرانی و تورم را شاهد بوده است.

افزایش نرخ تورم در سال ٩٧ و عدم توانایی کنترل بازار از سوی حکومت همچنین افزایش چند برابر قیمت اقلام و کالاهای اساسی سبد مصرفی مردم موجب موج تازە از اعتراضات در داخل ایران شد و سران رژیم نیز بە جای اتخاذ تدابیری مناسب برای کنترل وضع موجود معترضان را متهم بە عامل خارجی کردند.