کوردستان میدیا

پنجشنبه 28 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نشست هیاتی از حزب دمکرات کُرد سوریه با کمیته حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان

17:55 - 7 تیر 1394

کوردستان میدیا: هیاتی از حزب دمکرات کُرد سوریه از کمیته حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان دیدار کرد.

به گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، روز شنبه مورخه ششم تیرماه ٩٤، هیاتی از حزب دمکرات کُرد در سوریه به سرپرستی عمر علی کوه مسئول کمیته آلمان و عضو کمیته خار‌‌جه این حزب از کمیته حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان دیدار و از سوی هیاتی از کمیته حزب با سرپرستی شهریار نقشبندی مسئول کمیته، مورد استقبال قرار گرفتند.

در آغاز این نشست، هیات حزب دمکرات کُرد در سوریه، برخی موضوعات مرتبط با تغییرات سوریه به طور کلی و کردستان سوریه و وضعیت نیروهای سیاسی کُرد در این بخش از کردستان را مورد بحث قرار دادند.

سپس شهریار نقشبندی ضمن ابراز خوشحالی در رابطه با این دیدار و روابط دوستانه حزب دمکرات کردستان ایران با احزاب کردستانی سوریه به ویژه با حزب دمکرات کُرد سوریه، موضوعاتی را در رابطه با وضعیت کنونی سوریه، منطقه و کردستان و دیدگاه و عقایدحزب دمکرات کردستان ایران در این باره به بحث گذاشت.

نقشبندی در ادامه سخنان خود افزود: حزب دمکرات کردستان ایران در طول مبارزات و تلاش‌های خود پشتیبان و همکار بخش‌های دیگر کردستان بوده و همواره بر حفظ اتحاد میان احزاب سیاسی تاکید داشته است.

مسئول کمیته حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان همچنین اظهار داشت: حزب دمکرات همانند حزبی مسئول و ملی بر این باور است که لازم است هر کدام از بخش‌های کردستان با توجه به موقعیت سیاسی و جغرافیایی خود و در چهارچوب کشورهای که خاک کردستان را تقسیم کرده‌اند، خواسته‌هایشان را اعلام کرده و با اتحاد و همبستگی میان خود به مبارزات و تلاش‌های خود در هر کدام از بخش‌های کردستان و بدون دخالت در بخشی دیگر ادامه دهند و در صورت توان و فرصت مناسب، پشتیبان و همکار بخش‌های دیگر نیز باشند، در راستای همین سیاست حزب دمکرات کردستان ایران از موفقیت‌های کُرد در آن بخش از کردستان پشتیبانی می‌کند و آرزومند اتحاد و همبستگی نیروهای سیاسی کردستان سوریه می‌باشد.

شهریار قنبری در بخشی دیگر از سخنان خود، سرکوب‌‌های رژیم اسلامی ایران، وضعیت نامناسب ملیت‌های ایران به ویژه ملت کُرد، دخالت‌های این رژیم در مناطق به ویژه در عراق و سوریه، مبارزه و تلاش کُرد برای دستیابی به احقاق حقوق مشروع به ویژه مبارزه چندین ساله حزب دمکرات کردستان ایران را برای هیات حزب دمکرات کُرد سوریه مورد تحلیل و برسی قرار داد.

سپس، هیات حزب دمکرات کُرد سوریه خوشحالی خود را در رابطه با این پشتیبانی ابراز کرده و با گرمی از سیاست‌های حزب دمکرات نسبت به بخش‌های دیگر کردستان استقبال کرده و هر دو طرف بر ادامه روابط دوستانه میان دو حزب تاکید کردند.