کوردستان میدیا

پنجشنبه 28 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پخش فراورد‌‌ه‌‌های درمانی خطرناک از سوی رژیم ایران

17:41 - 18 اردیبهشت 1398

کوردستان میدیا: در داروخانه، بیمارستان و درمانگاه‌های دولتی شهرستان سقز درمان‌های فاقد اعتبار پزشکی سلامتی مردم را بە مخاطره انداخته است.

طبق گزارش رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، طی سه روز گذشته یک نوع پنی سیلین ٦.٣.٣ تولید شرکت داروسازی "دانا" استان آذربایجان شرقی در داروخانه، بیمارستان و درمانگاه‌های دولتی در شهرستان سقز پخش شدە است.

این پنی سیلین بە سبب تقلبی بودن و تزریق آن، بیماران را دچار حساسیت‌های مختلف، سکته قلبی و بیماری دیگر کرده است.

تا کنون هیچ کدام از مراجع و نهادهای ذیربط رژیم در شهرستان سقز نبست بە جمع آوری این پنی سیلین‌ها اقدامی انجام نداد‌ه‌اند.

در این به علت تحریم‌‌های اقتصادی فراوردهای پزشکی در این با کیفیت و استاندارد پزشکی معتبر تولید نمی‌شود.

طبق این گزارش کسانی کە در شهرستان سقز از این پنی سیلین‌ها استفاده کرده‌اند دچار مشکلات حاد شده و تحت مراقبت‌‌های پزشکی می‌باشند.