کوردستان میدیا

دوشنبه 4 شهریور 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیشمرگه‌ها، آتش نورروزی را در کوهستان‌‌های کوردستان برافروختند

12:00 - 4 فروردین 1398

کوردستان میدیا: در کوهستان‌های کوردستان آتش نوروزی  بدست پیشمرگه‌ها افروخته و نوروز کورد‌واری گرامی داشته شد.

برپایه گزارش گزارشگر وب‌سایت کوردستان میدیا، پیشمرگه‌ها در حالی که جامانه و گولونی به دور گردن انداخته بودند، آتش نوروزی را روشن و به استقبال نوروز کوردواری رفتند.

نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان، مراسم آغاز سال  ٢٧١٩  کورد‌واری را با برافروختن آتش نوروزی بدست فرزند شهید ''شهاب حیدری''، برگزار کردند.

این مراسم از دو بخش اصلی تشکیل شده بود، که در بخش اول آن'' غالب حبیبی''، از کادرهای حزب با خواندن پیامی، نوروز را به ملت کورد تبریک گفت و به انسجام و اتحاد مردم و نیروهای سیاسی اشاره کرد. پس از قرائت پیام مذکور، بطور اختصار تاریخچه‌ای از نوروز برای پیشمرگه‌ها تشریح شد.

بخش دوم این مراسم، در محفلی گرم و با گرد هم آمدن پیشمرگه‌ها برگزار گردید. این بخش شامل بازگویی خاطرات، ضرب‌ و مثل، آوازخوانی و بازی بود.

پیشمرگه‌های حاضر در این مراسم، با آغاز سال ٢٧١٩ کوردی، اتحاد و همبستگی ملت کورد، تحقق یک زندگی انسانی برای ملت کورد و موفقیت "راسان"ی‌ها را آرزو کردند.