کوردستان میدیا

جمعه 1 تیر 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیشمرگە‌های \"شار\" در میان مردم سقز حاضر شدند

00:48 - 6 شهریور 1396

کوردستان میدیا: پیشمرگە‌های شار، در تجمعات مردم سقز و گردشگران حاضر در منطقە حضور یافتند و با تشریح شرایط موجود در کوردستان از آنان خواستند تا از راسان پشتیبانی کنند.

بە گزارش رسیدە بە وب‌سایت کوردستان میدیا، بعدازظهر روز جمعە سه شهریور ١٣٩٦ ساعت ٤:٣٠، پیشمرگە‌های شار وابستە بە حزب دمکرات کوردستان ایران در نزدیک روستای کانی نیاز واقع در پنج کیلومتری شهر سقز و نزدیک بە جادە اصلی، در میان مردم سقز و گردشگران منطقە حاضر شدند و به ایراد سخنانی پرداختند و از مردم خواستند تا در تمام ابعاد از راسان پشتیبانی کرده و برای پیروزی این قیام و مبارزه به صفوف حزب دمکرات بپیوندند.

قابل ذکر است که پیشمرگە‌های شار با برافراشتن پرچم کوردستان این گردهمایی را آغاز کردند.

همچنین بنابر گزارش رسید هرچە از این گردهمایی بیشتر می‌گذشت بر تعداد تجمع‌کنندگان افزودە می‌شود و دەها نفر تا تمام شدن گردهمایی محل را ترک نکردند.

پیشمرگە‌ها بعد از آگاهی از نزدیک شدن نیروهای تروریستی رژیم از طریق اعضای تشکیلات مخفی حزب، برای پرهیز از درگیری و حفظ جان مردم، محل را ترک کردند و مردم نیز مانع آن شدند پرچم کوردستان بە دست نیروهای رژیم بیافتد.

این اقدام پیشمرگه‌های شار و حضور در میان مردم بازتاب گستردەای داشته و استقبال گرم مردم از فعالیت مذکور را در پی داشته است.

بنابر گزارش‌های رسیدە، نیروهای رژیم به ویژه ادارە اطلاعات، بعد از این گردهمایی جادە سقز-بوکان و محل تجمع را تحت کنترل قرار دادەاند.